Nghiên cứu An toàn thông tin

Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về An toàn thông tin

vLab (Virtual Laboratory)

Môi trường thực nghiệm phục vụ giảng dạy an toàn thông tin, công nghệ thông tin

Giải pháp Bảo mật mạng

Bảo mật mạng kiến trúc mới và giải pháp ảo hóa mạng

Thiết bị chuyên dụng

Được đầu tư trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng về An toàn thông tin

SỰ KIỆN - THÔNG BÁO
TIN TỨC BẢO MẬT
Chúng tôi làm gì?
  • Các hoạt động của chúng tôi tập trung vào nghiên cứu và phát triển chuyên sâu về an toàn thông tin, cũng như nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dùng, sinh viên IT.

  • Hướng đến các giải pháp đánh giá các mục tiêu, khả năng và hành vi của những kẻ tấn công tiềm năng trong và ngoài mạng gây ra các mối đe dọa cho hệ thống.

  • Cung cấp môi trường thực nghiệm có sẵn với khả năng tùy chỉnh và độ tin cậy cao cho các nghiên cứu và ứng dụng An toàn thông tin.

  • Hướng đến vận hành một kiến trúc hạ tầng cung cấp tài nguyên mạng và máy tính cho các cộng đồng nghiên cứu và phát triển an toàn thông tin.

WANNA.W1N - CTF 101
NGHIÊN CỨU

Pentesting và kỹ thuật khai thác, đánh giá lỗ hổng bảo mật

Điều tra bằng chứng số

Cyber Intelligence: Ứng dụng học sâu trong phát hiện, dự đoán tấn công, xâm nhập

Bảo mật cho SDN trong các ngữ cảnh tích hợp với Cloud Computing, Edge Computing

Blockchain & Nền tảng và ứng dụng trong bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư

THỦ THUẬT
CHUYỂN ĐỔI SỐ - CÔNG NGHỆ MỚI
ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Dành cho nghiên cứu

Với những tài nguyên và môi trường sẵn có, tiết kiệm được thời gian và công sức để thiếp lập các hệ thống, tiến hành nghiên cứu thực nghiệm và tập trung hơn vào việc đổi mới nghiên cứu an toàn thông tin.

Dành cho Đào tạo

Nhiều tài liệu có sẵn hỗ trợ việc mô phỏng các môi trường thực tế trong giảng dạy an toàn thông tin. Môi trường này có thể được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu giảng dạy của từng giảng viên và học viên.

Dành cho Doanh nghiệp

Sử dụng kiến trúc hạ tầng và các môi trường có sẵn giúp giảm chi phí và thời gian cần thiết để vận hành một hệ thống an toàn.

Dành cho Cộng đồng

Áp dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an ninh thông tin, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin an toàn cho cộng đồng.

Trung tâm An ninh mạng CNSC
Trung tâm An ninh mạng (CNSC) có trụ sở đặt tại Đại học CNTT – ĐHQG TP. HCM là trung tâm hoạt động độc lập chuyên về lĩnh vực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, thực hiện việc triển khai, giám sát, đánh giá và xử lý toàn diện các vấn đề An toàn thông tin, tư vấn và cung cấp các giải pháp an ninh trên môi trường mạng cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp.
SẮP DIỄN RA