Pentesting và kỹ thuật khai thác, đánh giá lỗ hổng bảo mật

RESEARCH CREW
16:50 14/02/2020

Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật

TIN LIÊN QUAN
Điều tra bằng chứng số Các chủ đề chính: Tội phạm mạng Pháp chứng số và pháp chứng di động  
Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống...
1. Mạng ảo hoá Ảo hóa là khả năng mô phỏng nền tảng phần cứng, chẳng hạn như máy chủ, thiết bị lưu trữ hoặc tài nguyên mạng dựa trên phần mềm. Tất cả các chức năng được tách ra từ phần cứng và được mô phỏng như một "thực thể ảo",...