TeamT

Giới thiệu

TeamT (The Cyber KnighT) mang trong mình nhiệm vụ hướng các bạn sinh viên UIT tới các cuộc thi học thuật về lĩnh vực An toàn thông tin cụ thể là các cuộc thi CTF; nghiên cứu chuyên sâu bảo mật, bug hunting, CVE…

 


Thành viên

Chủ nhiệm

Nghi Hoàng Khoa / phapha_jian

Chuyên môn: Nghiên cứu viên lĩnh vực An toàn thông tin

Nhiệm kỳ: 2020 đến nay

Email: khoanh@uit.edu.vn

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thái Bình / y198

Chuyên môn: Pwnable

Nhiệm kỳ: 2022 đến nay

Thực tập sinh: Security research internship at VNG Security Respone Center (VSRC)

Thành tích: Giải khuyến khích vòng Chung khảo Jeopardy cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2023

Lê Khắc Trung Nam

Chuyên môn: Cryptography

Nhiệm kỳ: 2022 đến nay

Thành tích:

  • Giải nhất cuộc thi ASEAN Cyber Shield 2023
  • Giải nhất vòng Chung khảo Attack&Defense cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN 2023