WannaOne – CTF

wannaShare | Writeups FwordCTF 2021 | Reverse Engineering

2 tháng trước

The Wanna.One Cyber Security Club shares writeup of some solved Challenges with the purpose of academic exchanges. We always welcome and look forward to comments from any of you via email: wannaone.uit@gmail.com FWORD CTF 2021: https://ctftime.org/event/1405 Sat, 28 Aug. 2021, 00:00 ICT — Sun, 29 Aug. 2021, 12:00 ICT Author:…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeups UIUCTF 2021 | RE + vaudeville + pawnfish

3 tháng trước

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và fanpage: fb.com/inseclab. Mochi Nishi vaudeville Description Info: The Dramatis Personae invite…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Crypto CTF 2021

3 tháng trước

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và thông qua fanpage: fb.com/inseclab. lttn Symbol Ta dễ dàng thấy đây…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup imagynaryCTF 2021 | Pwn + Re + Web + Crypto + Forensics + Misc

3 tháng trước

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com RE Mochi Nishi foliage Challenge File: foliage Solve: Bài này mình sẽ chi tiết…

Đọc tiếp >>>

Thông tin Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021”

3 tháng trước

Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông, do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn Thông…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup redpwnCTF 2021 | Pwn + Re + Crypto + Web

3 tháng trước

CLB ATTTT Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com PWN pivik simultaneity Reversing the binary int main() { size_t size; char *chunk; setvbuf(stdout, 0, 2, 0);…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Lexington Informatics Tournament CTF 2021 | Web + Crypto

3 tháng trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Category: WEB Author: th13ntc My First Website Bài này điêu toa cực, cần-trôn U lên để Ctr+F được…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | WEATHER – Reversing

3 tháng trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: weather Disclaimer: Bài này lúc thi mình không giải ra, vì lúc…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | CPP – Reversing

3 tháng trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: cpp.c Solve: Mở file cpp.c thì thấy một đóng code loằng ngoằng…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup BCA CTF 2021 | Re + Pwn

4 tháng trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Reversing Mochi Nishi A Fun Game Challenge File: Game.exe Solve: nguyenguyen753@MochiZou:~/CTF/bcaCtf/RE/aFunGame$ file Game.exe Game.exe: PE32 executable (console) Intel…

Đọc tiếp >>>