Đề tài – Dự án

Thông tin các dự án nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin.

Danh sách đề tài Nghiên cứu các cấp

 1. Nghiên cứu phát triển tường lửa  ứng dụng web đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương (Cấp Sở TT&TT Bình Dương)
 2. Xây dựng hệ thống phát hiện spyware trên nền tảng Android (Cấp Sở KHCN Tp. HCM)
 3. Một hướng tiếp cận trong việc đánh giá an toàn thông tin ROM Android (Loại B - ĐHQG Tp. HCM)
 4. Cơ chế cân bằng tải giữa nhiều controller trong mô hình mạng SDN phân tán (Cấp cơ sở - ĐH CNTT (UIT))
 5. Phát sinh tự động các mẫu thử dùng để thử nghiệm các hệ thống phát hiện mã độc trên điện thoại Android (Cấp cơ sở - ĐH CNTT (UIT))
 6. Nghiên cứu khảo sát mô hình ứng dụng Blockchain vào lĩnh vực đảm bảo tính riêng tư và an toàn dữ liệu(Cấp cơ sở - ĐH CNTT (UIT))
 7. Xây dựng cơ chế xác thực tin cậy ở kênh giao tiếp Northbound trong mạng SDN (Cấp cơ sở - ĐH CNTT (UIT))

Danh sách đề tài Nghiên cứu sinh viên - Khóa luận tốt nghiệp

 1. Xây dựng kịch bản thử nghiệm An toàn thông tin bằng công cụ quản lý cấu hình Puppet
  Nghiên cứu, triển khai mạng lai trong OpenStack
 2. Phát triển công cụ HoneyPot tích hợp
 3. Phát triển mô đun tự động xây dựng profile cho tường lửa ứng dụng web Modsecurity
 4. Xây dựng công cụ phân tích mã độc động trên Windows 10
 5. Xây dựng công cụ quản lý kịch bản An toàn thông tin dựa trên điện tán đám mây
 6. Ảo hóa hệ thống thông tin, thử nghiệm trên nền tảng điện toán đám mây OpenStack
 7. Phân tích nguy cơ bảo mật cho firmware Android dựa trên nền tảng điện toán đám mây
 8. Phát triển công cụ tự động so sánh và đánh giá an toàn thông tin Android Application Framework
 9. Tự động xác định cấu hình biên dịch firmware Android
 10. Xây dựng công cụ đánh giá firmware router
 11. Tìm hiểu cơ chế phân tích Firmware trên Access Point
  Đánh giá mối liên hệ giữa mô tả và hành vi của ứng dụng Android
 12. Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tấn công DoS cho hệ thống mạng SDN
  Xây dựng hệ thống phân tích bảo mật các ứng dụng và framework Android
 13. Phát triển bộ công cụ phát sinh mã độc dưới dạng framework phục vụ cho việc nghiên cứu trong môi trường Windows
 14. Phát triển công cụ kiểm thử bảo mật trên mã nguồn Website
 15. Phát triển công cụ tích hợp thu thập thông tin ứng dụng Web
  Phát triển công cụ tự động phát hiện lỗ hổng phần mềm qua việc phân tích đánh dấu thông tin (tainting technique)
 16. Xây dựng hệ thống tự động giám sát và cảnh báo tấn công thay đổi giao diện trang web
 17. Đánh giá an toàn thông tin các tiện ích mở rộng của trình duyệt Google Chrome
 18. Nghiên cứu cơ chế xác thực tin cậy giữa bộ điều khiển và các ứng dụng trong SDN
 19. Phát hiện và ngăn chặn tấn công Topology poisoning vào HTS và LDS trong SDN
 20. Flow Rule Conflict Validation in SDN
 21. Load balancing between distributed multi-controllers in SDN
 22. Blockchain-based securing log for forensics in SDN
 23. Air Gapped System (Security)
 24. Collaborative IDS
 25. GAN (Generative Discriminative Networks) for IDS and zero-day malware/ APT attacks detection
 26. Hidden Markov Models for Malware Classification
 27. Chia sẻ dữ liệu y tế FHIR an toàn bằng blockchain
 28. Quản lý dữ liệu tiêm phòng/ vaccine bằng công nghệ blockchain
 29. Chia sẻ, quản lý bản quyền tác phẩm âm nhạc bằng blockchain
 30. Quản lý cấp, phát bằng cấp minh bạch sử dụng blockchain
 31. Quản lý dữ liệu bất động sản bằng blockchain
 32. Điều tra pháp chứng trên thiết bị di động Android

 

 

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin