Đề tài – Dự án

Cập nhật: 07.2020

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài NCKH đã được duyệt hoặc đã thực hiện và hoàn tất nghiệm thu

STT Đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Năm
1 Xây dựng cơ chế xác thực tin cậy ở kênh giao tiếp Northbound trong mạng SDN Đỗ Thị Thu Hiền Cơ sở - UIT 2019
2 Hệ thống xác thực, phân quyền và kiểm soát dựa trên Blockchain cho cổng giao tiếp Northbound trong SDN Đỗ Hoàng Hiển Cơ sở 2019
3 Nghiên cứu môt số phương pháp phân loại mã độc Android dựa trên học sâu Nghi Hoàng Khoa Cơ sở 2019
4 Cơ chế cân bằng tải giữa nhiều controller trong mô hình mạng SDN phân tán Phan Thế Duy Cơ sở - UIT 2018
5 Phát sinh tự động các mẫu thử dùng để thử nghiệm các hệ thống phát hiện mã độc trên điện thoại Android Lê Đức Thịnh Cơ sở - UIT 2018
6 Nghiên cứu khảo sát mô hình ứng dụng Blockchain vào lĩnh vực đảm bảo tính riêng tư và an toàn dữ liệu Phạm Văn Hậu Cơ sở - UIT 2018
7 Một hướng tiếp cận trong việc đánh giá an toàn thông tin ROM Android Phạm Văn Hậu ĐHQG Tp.HCM 2017
8 Nghiên cứu phát triển tường lửa ứng dụng web đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Dương Phạm Văn Hậu Cấp Sở TT&TT Bình Dương 2016
9 Xây dựng hệ thống phát hiện spyware trên nền tảng Android Phạm Văn Hậu Cấp Sở KHCN Tp. HCM 2016

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài NCKH Sinh viên đã được trường duyệt hoặc đã thực hiện và hoàn tất nghiệm thu

STT Đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý Năm
1 UIT-ODSMS: Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng sử dụng công nghệ Blockchain Nguyễn Phi Hùng NCKH SV 2020
2 Xây dựng giải pháp nâng cao tính minh bạch trong thương mại điện tử Bùi Bảo Hưng NCKH SV 2020
3 Triển khai và kiểm thử hệ thống thu thập phát hiện mã độc Dionaea Võ Huy Phương Cơ sở - UIT 2019
4 Phát hiện và ngăn chặn tấn công Topology Poisoning vào HTS và LDS trong SDN Phạm Nguyễn Tấn Lực Cơ sở - UIT 2019
5 Mô phỏng và phát hiện tấn công LFA trong môi trường SDN Hoàng Hiệp Cơ sở - UIT 2019
6 Cơ chế giao tiếp East-west tin cậy trong mô hình mạng SDN có nhiều bộ điều khiển Nguyễn Đức Huy Cơ sở - UIT 2019
7 Phát hiện và nhận dạng các biến thể của mã độc Ngô Văn Tú Cơ sở - UIT 2019
8 Tăng cường tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng tác quyền âm nhạc bằng Blockchain Nguyễn Hoàng Hải Cơ sở - UIT 2019
9 Phương pháp bảo mật các tập tin log phục vụ pháp chứng SDN bằng công nghệ Blockchain Nguyễn Bá Khánh Cơ sở - UIT 2019
10 Cơ chế quyết định cân bằng tải giữa các bộ điều khiển trong mô hình SDN phân tán Huỳnh Phú Quí Cơ sở - UIT 2019
11 Phát hiện phần mềm độc hại không xác định sử dụng máy học Lê Khắc Tiến Cơ sở - UIT 2019
12 Cơ chế xác thực tính hợp lệ của quy luật luồng trong mạng SDN Nguyễn Văn Cung Cơ sở - UIT 2019
13 Phương pháp truyền nhận dữ liệu bằng sóng âm vượt qua hệ thống Air-gap Ngô Trọng Hiếu Cơ sở - UIT 2018

Ghi chú: danh sách này bao gồm các đề tài Khóa luận tốt nghiệp có chủ đề liên quan đến ngành An toàn thông tin đã được các nhóm Sinh viên thực hiện với các GVHD tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin qua các năm từ 2016-2020

STT Tên đề tài Nhóm SV thực hiện Năm thực hiện
1 Phát triển khả năng phân tích mã độc động cho Antivirus mã nguồn mở Claim-AV 2020
2 Nghiên cứu và triển khai hệ thống Cyber Threat Intelligence 2020
3 Hệ thống phát hiện mã độc dựa trên phân tích tĩnh lưu đồ giao diện lập trình ứng dụng Windows và học máy 2020
4 Xây dựng nền tảng đào tạo an toàn thông tin sử dụng công nghệ Cloud Native 2020
5 Công cụ phân tích API động cho ứng dụng android 2020
6 Phát sinh dữ liệu tấn công chống lại IDS bằng mô hình đối kháng tạo sinh 2020
7 Ứng dụng nhắn tin nhóm an toàn dựa trên giao thức MLS 2020
8 Ứng dụng playbook vào xử lí sự cố an ninh mạng 2020
9 Hệ thống phát hiện xâm nhập cho mạng SDN dựa trên kỹ thuật học sâu 2020
10 Kĩ thuật trinh thám cấu trúc và chính sách mạng phục vụ kiểm thử xâm nhập trong SDN 2020
11 Phát triển ứng dụng hỗ trợ giám sát sự kiện và phản ứng cho hệ thống Snort 2020
12 Tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền riêng tư trong thị trường phân phối dữ liệu bằng công nghệ Blockchain. 2020
13 Xây dựng chương trình thực thi giả lập tập tin PE để thực hiện phân tích động mã độc trên Windows. 2020
14 Đánh giá an toàn thông tin cho máy chủ Windows 2020
15 Phát hiện và ngăn chặn tấn công Topology poisoning vào HTS và LDS trong SDN 2019
16 Xác thực qui luật luồng xung đột trong mạng SDN 2019
17 Cơ chế cân bằng tải trong môi trường SDN phân tán 2019
18 TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN NHẰM TĂNG CƯỜNG TÍNH BẢO MẬT VÀO ỨNG DỤNG THANH TOÁN 2019
19 Tích hợp blockchain để nâng cao bảo mật trong quá trình giao dịch bất động sản 2019
20 Phương pháp bảo mật các tập tin log phục vụ pháp chứng SDN bằng công nghệ Blockchain 2019
21 Cải thiện hệ thống MEDUSA – Hệ thống tự động giám sát và cảnh báo tấn công thay đổi giao diện trang web 2019
22 Thiết kế và hiện thực hóa kênh truyền có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ mạng dùng cho việc giao tiếp với máy chủ lệnh và điều khiển 2019
23 Hệ thống Sandbox trên nền tảng công nghệ Containerization 2019
24 Xây dựng tính năng phát hiện tấn công dựa trên profile của ProxySQL 2019
25 Phát triển tính năng mở rộng hỗ trợ Windows Debugger trong việc phân tích lỗi phần mềm 2019
26 Điều tra và chẩn đoán sự cố an toàn mạng trong kiến trúc SDN 2019
27 Cơ chế xác thực quá trình đồng nhất trạng thái mạng giữa các bộ điều khiển SDN 2019
28 Tăng cường tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng tác quyền âm nhạc bằng Blockchain 2019
29 Phương pháp bảo mật hồ sơ bệnh án điện tử bằng công nghệ chuỗi khối 2019
30 Cải thiện tính minh bạch, tin cậy của ứng dụng gây quỹ cộng đồng từ thiện dựa trên blockchain 2019
31 Kỹ thuật do thám quy luật luồng và biện pháp phòng thủ trong mạng SDN 2019
32 Phát triển bộ công cụ phát sinh mã độc dưới dạng framework phục vụ cho việc nghiên cứu trong môi trường Windows 2018
33 Phát triển công cụ kiểm thử bảo mật trên mã nguồn Website 2018
34 Phát triển công cụ tích hợp thu thập thông tin ứng dụng Web 2018
35 Phát triển công cụ tự động phát hiện lỗ hổng phần mềm qua việc phân tích đánh dấu thông tin (tainting technique) 2018
36 Xây dựng hệ thống tự động giám sát và cảnh báo tấn công thay đổi giao diện trang web 2018
37 Đánh giá an toàn thông tin các tiện ích mở rộng của trình duyệt Google Chrome 2018
38 Nghiên cứu cơ chế xác thực tin cậy giữa bộ điều khiển và các ứng dụng trong SDN 2018
39 Ảo hóa hệ thống thông tin, thử nghiệm trên nền tảng điện toán đám mây OpenStack 2017
40 Phân tích nguy cơ bảo mật cho firmware Android dựa trên nền tảng điện toán đám mây 2017
41 Phát triển công cụ tự động so sánh và đánh giá an toàn thông tin Android Application Framework 2017
42 Tự động xác định cấu hình biên dịch firmware Android 2017
43 Xây dựng công cụ đánh giá firmware router 2017
44 Tìm hiểu cơ chế phân tích Firmware trên Access Point 2017
45 Đánh giá mối liên hệ giữa mô tả và hành vi của ứng dụng Android 2017
46 Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tấn công DoS cho hệ thống mạng SDN 2017
47 Xây dựng hệ thống phân tích bảo mật các ứng dụng và framework Android 2017
48 Xây dựng kịch bản thử nghiệm An toàn thông tin bằng công cụ quản lý cấu hình Puppet 2016
49 Nghiên cứu, triển khai mạng lai trong OpenStack 2016
50 Phát triển công cụ HoneyPot tích hợp 2016
51 Phát triển mô đun tự động xây dựng profile cho tường lửa ứng dụng web Modsecurity 2016
52 Xây dựng công cụ phân tích mã độc động trên Windows 10 2016
53 Xây dựng công cụ quản lý kịch bản An toàn thông tin dựa trên điện tán đám mây 2016