Nhân sự

TS. Phạm Văn Hậu

Trưởng Phòng thí nghiệm

An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống

ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud

ThS. Phan Thế Duy

 • Software Engineering
 • SDN/NFV for Network Security
 • AI-powered IDS
 • Adversarial learning/AI security (GANs - attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption)
 • Cyber Deception
 • Blockchain
 • Digital forensics

TS. Nguyễn Tấn Cầm

An toàn thông tin

Malware analysis

Sandbox techniques for malware analysis

Data leakage detection in Android apps

Network security

Deep Learning in Malware detection

Digital Forensics

ThS. Đỗ Hoàng Hiển

Nghiên cứu viên

 • Quản trị và bảo mật mạng
 • Software Defined Networking (SDN)
 • Hệ thống phát hiện/ngăn ngừa xâm nhập (IDS/IPS)
 • Blockchain
 • Ảo hóa mạng
 • Điện toán đám mây

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

 • Software Defined Networking
 • ML for CyberSecurity
 • Virtualized Environment/ Cloud Computing

 

KS. Nghi Hoàng Khoa

 

Android Security

Malware Analysis and Detection

Web application security

Wireless Security

ML/DL for Security

Generative Adversarial Networks (GANs)

Lê Khắc Tiến

ANTN2016

Nguyễn Bá Tuân

ANTN2016

Hoàng Hiệp

ANTN2016

Nguyễn Bá Khánh

ANTT2014

Huỳnh Phú Quí

ANTN2015

Nguyễn Ngọc Hải Âu

ANTT2014

Nguyễn Văn Vượng

ANTT2014

Phan Đặng Trúc Quyên

ANTT2016

Thạch Cảnh Nhựt

ANTT2016

Cao Phan Xuân Quí

ANTN2017