Cyber Intelligence: Ứng dụng học sâu trong phát hiện, dự đoán tấn công, xâm nhập

HIEN DO
11:20 25/06/2018

Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống máy tính quân sự và chính phủ trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Những tiến bộ công nghệ trong máy tính, phần mềm, mạng và hệ thống thông tin nhìn chung đã thực sự làm cho các nước phụ thuộc vào công nghệ dễ bị công kích hơn. Bảo mật vật lý hiện được liên kết vĩnh viễn với bảo mật mạng. Vũ khí mạng là một loại vũ khí tương đối mới với nhiều ảnh hưởng khác nhau trên mục tiêu. Chúng thường là những kịch bản (script) cơ bản có mục đích là để bảo vệ hoặc tấn công mục tiêu. Nó không có bất kỳ hạn chế sử dụng nào và có thể đạt được hầu hết các mục tiêu đã đặt ra. Hầu hết trong số chúng đều có sẵn trên internet, nhưng một số thì tinh vi hơn hoặc một số cái mới hơn được giữ riêng hoặc được thương mại hoá. Bảo vệ cơ sở hạ tầng chống lại tấn công mạng đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, các mạng, các hệ thống và các nhóm hoạt động mà hỗ trợ chúng phải được đào tạo đầy đủ và nhận thức được các mối đe dọa có thể có và chống lại các mối đe dọa khác nhau.

Cyber Intelligence

Nhiều chủ đề nghiên cứu về an ninh mạng với sự tập trung vào trí thông minh mạng giúp thu thập và đánh giá ý định, khả năng và hoạt động của kẻ tấn công tiềm năng thông qua phương pháp phân tích sự dị thường của dữ liệu với mối đe dọa.

TIN LIÊN QUAN
Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật
Điều tra bằng chứng số Các chủ đề chính: Tội phạm mạng Pháp chứng số và pháp chứng di động  
1. Mạng ảo hoá Ảo hóa là khả năng mô phỏng nền tảng phần cứng, chẳng hạn như máy chủ, thiết bị lưu trữ hoặc tài nguyên mạng dựa trên phần mềm. Tất cả các chức năng được tách ra từ phần cứng và được mô phỏng như một "thực thể ảo",...