Pháp chứng, điều tra kỹ thuật số

RESEARCH CREW
16:40 14/02/2020

Pháp chứng và điều tra kỹ thuật số

Các chủ đề chính:

Kĩ năng pentesting và đánh giá lỗ hổng có thể được sử dụng trong việc tìm những điểm yếu trong các thiết bị và ứng dụng hiện có, và tư vấn cho nhà phát triển hoặc nhà quản trị mạng để bảo mật ứng dụng hoặc môi trường của họ. Kỹ năng pháp chứng mạng có thể được sử dụng để xác định, thu thập, lưu giữ và phân tích một loạt các bằng chứng số và trình bày chúng trong tòa án của pháp luật. Sử dụng kiến thức lập trình để phân tích các phần mềm độc hại khác nhau để xác định cách thức chúng hoạt động và các biện pháp đối phó có thể được phát triển. Chỉ một tỷ lệ nhỏ các chuyên gia bảo mật mạng có khả năng phân tích các tấn công APT (advanced persistent threads) và có khả năng hiểu và quản lý các chiến dịch phần mềm độc hại. Cuối cùng, kiến thức và kỹ năng về mối đe dọa thông minh trên mạng sẽ giúp bạn chống lại các tội phạm mạng có tổ chức; hiểu và phân tích các hoạt động chiến tranh trên mạng và đề xuất các cơ chế phòng thủ và công kích thích hợp để giảm hoặc loại bỏ những rủi ro đó.

TIN LIÊN QUAN
Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật
Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống...
1. Mạng ảo hoá Ảo hóa là khả năng mô phỏng nền tảng phần cứng, chẳng hạn như máy chủ, thiết bị lưu trữ hoặc tài nguyên mạng dựa trên phần mềm. Tất cả các chức năng được tách ra từ phần cứng và được mô phỏng như một “thực thể ảo”,...