Blockchain & Nền tảng và ứng dụng trong bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư

HIEN DO
11:17 25/06/2018

UIT InSecLab tiến hành nghiên cứu về bảo mật và quyền riêng tư của hệ thống. Với xu hướng dựa trên kết quả thực tế, chúng tôi phát triển công nghệ để đảm vệ các ứng dụng nổi bật hiện tại. Trọng tâm của việc nghiên cứu là về bảo mật máy tính thực nghiệm, di động, môi trường IoT, Blockchain với xu hướng gần đây như:

TIN LIÊN QUAN
Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật
Điều tra bằng chứng số Các chủ đề chính: Tội phạm mạng Pháp chứng số và pháp chứng di động  
Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống...