Mã độc & Vấn đề rò rỉ dữ liệu trên các ứng dụng

HIEN DO
11:16 25/06/2018

Cộng đồng nghiên cứu vẫn đang cố gắng thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo ra được một hệ điều hành di động nói chung và Android nói riêng có tính bảo mật cao, từ thiết kế kiến trúc phần cứng, sửa đổi, mở rộng hệ điều hành Android và một nỗ lực rất lớn nhằm phát hiện ra các ứng dụng độc hại được phát triển bởi bên thứ ba.

Một hướng tiếp cận trong bảo mật Android là phân tích để phát hiện rò rỉ thông tin tiềm ẩn. Các phân tích kỹ thuật hiện tại (như phân tích tĩnh, phân tích động, kết hợp phân tích tĩnh và động) chỉ tập trung vào hành động trong một ứng dụng duy nhất, trong khi hành động phối hợp của nhiều ứng dụng cho một mục đích nguy hiểm đang trở nên phổ biến.Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp lai, kết hợp giữa phân tích tĩnh và động để phát hiện rò rỉ thông tin như là một kết quả của hành động phối hợp của nhiều ứng dụng. Trong bối cảnh này, chúng tôi gọi nó là phần mềm độc hại giữa các ứng dụng.

TIN LIÊN QUAN
Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật
Điều tra bằng chứng số Các chủ đề chính: Tội phạm mạng Pháp chứng số và pháp chứng di động  
Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống...