Phát triển môi trường nghiên cứu thử nghiệm, kiểm thử ATTT

HIEN DO
11:15 25/06/2018

Các công nghệ điện toán đám mây/ảo hóa, container/Docker, Kubernetes, DevOps, cách tiếp cận Cloud Native trong mô hình hỗ trợ môi trường thực hành, giảng dạy công nghệ thông tin/ An toàn thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Pentesting và đánh giá lỗ hổng bảo mật
Điều tra bằng chứng số Các chủ đề chính: Tội phạm mạng Pháp chứng số và pháp chứng di động  
Thật không may, chiến tranh mạng không chỉ được tìm thấy trong những câu chuyện khoa học viễn tưởng; nó là đang diễn ra với chúng ta ngày nay. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) đã được tiến hành để chống lại nhiều hệ thống...