Wanna.W1n – CTF

wannaShare | Writeup redpwnCTF 2021 | Pwn + Re + Crypto + Web

2 năm trước

CLB ATTTT Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com PWN pivik simultaneity Reversing the binary int main() { size_t size; char *chunk; setvbuf(stdout, 0, 2, 0);…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Lexington Informatics Tournament CTF 2021 | Web + Crypto

2 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Category: WEB Author: th13ntc My First Website Bài này điêu toa cực, cần-trôn U lên để Ctr+F được…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | WEATHER – Reversing

2 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: weather Disclaimer: Bài này lúc thi mình không giải ra, vì lúc…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | CPP – Reversing

2 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: cpp.c Solve: Mở file cpp.c thì thấy một đóng code loằng ngoằng…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup BCA CTF 2021 | Re + Pwn

2 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Reversing Mochi Nishi A Fun Game Challenge File: Game.exe Solve: nguyenguyen753@MochiZou:~/CTF/bcaCtf/RE/aFunGame$ file Game.exe Game.exe: PE32 executable (console) Intel…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup picoCTF 2021 | Web + Pwn + Re + Crypto + Forensics

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com picoCTF 2021 được tổ chức từ 16/03 đến 31/03 năm 2021 *GENERAL SKILL> tangiang0812 -Tab, Tab, Attack Trước…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup CTF HackTheBox Cyber Apocalypse 2021 | Reverse Engineering + Web Exploitation + Forensics + Hardware

3 năm trước

5 days with Hack The Box Author: Stirring + n3m0 Team: Sp33ch_0f_T1m3 + Anti_Wannaone Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com 1.Authenticator rev_authenticator.zip Thử thách…

Đọc tiếp >>>

MỜI THAM GIA ĐĂNG KÝ BOOTCAMP CTF WANNAGAME SUMMER SEASON WEEKLY EP.01

3 năm trước

? Thời gian Bootcamp tại E81 Từ 09h00 Sáng Thứ 7, 03/04/2021 đến 09h00 Sáng Chủ nhật, 03/04/2021 Các giải: ångstromCTF 2021 , Shakti CTF… Cách thức đăng ký vui lòng đăng ký đến hết 12h trưa ngày 31.03.2021 Các bạn vui lòng vào form sau để điền đầy đủ thông…

Đọc tiếp >>>

MỜI THAM GIA ĐĂNG KÝ BOOTCAMP CTF WANNAGAME SPRING SEASON WEEKLY EP.03

3 năm trước

? Thời gian Bootcamp tại E81 Từ 09h00 Sáng Thứ 7, 27/03/2021 đến 09h00 Sáng Chủ nhật, 28/03/2021 ?? Các giải: picoCTF 2021, SPRUSH CTF Quals 2021, UMassCTF 2021, VolgaCTF 2021 Qualifier Cách thức đăng ký vui lòng đăng ký đến hết 12h trưa ngày 24.03.2021 Các bạn vui lòng vào…

Đọc tiếp >>>

Writeup | 0x41414141 CTF 2021 | Web + Pwn + Crypto

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com WEB author: n3mo #HACKME des của chall như sau, nó nói xạo á chứ mình test thì limit…

Đọc tiếp >>>