Wanna.W1n – CTF

wannaShare | Writeup Crypto CTF 2021

3 năm trước

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com hoặc inseclab@uit.edu.vn và thông qua fanpage: fb.com/inseclab. lttn Symbol Ta dễ dàng thấy đây…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup imagynaryCTF 2021 | Pwn + Re + Web + Crypto + Forensics + Misc

3 năm trước

CLB An toàn Thông tin Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com RE Mochi Nishi foliage Challenge File: foliage Solve: Bài này mình sẽ chi tiết…

Đọc tiếp >>>

Thông tin Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021”

3 năm trước

Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin được sự bảo trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông, do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn Thông…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup redpwnCTF 2021 | Pwn + Re + Crypto + Web

3 năm trước

CLB ATTTT Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com PWN pivik simultaneity Reversing the binary int main() { size_t size; char *chunk; setvbuf(stdout, 0, 2, 0);…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Lexington Informatics Tournament CTF 2021 | Web + Crypto

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Category: WEB Author: th13ntc My First Website Bài này điêu toa cực, cần-trôn U lên để Ctr+F được…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | WEATHER – Reversing

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: weather Disclaimer: Bài này lúc thi mình không giải ra, vì lúc…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | CPP – Reversing

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi – PwN3v3rY7h1nG Challenge File: cpp.c Solve: Mở file cpp.c thì thấy một đóng code loằng ngoằng…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup BCA CTF 2021 | Re + Pwn

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Reversing Mochi Nishi A Fun Game Challenge File: Game.exe Solve: nguyenguyen753@MochiZou:~/CTF/bcaCtf/RE/aFunGame$ file Game.exe Game.exe: PE32 executable (console) Intel…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup picoCTF 2021 | Web + Pwn + Re + Crypto + Forensics

3 năm trước

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com picoCTF 2021 được tổ chức từ 16/03 đến 31/03 năm 2021 *GENERAL SKILL> tangiang0812 -Tab, Tab, Attack Trước…

Đọc tiếp >>>

wannaShare | Writeup CTF HackTheBox Cyber Apocalypse 2021 | Reverse Engineering + Web Exploitation + Forensics + Hardware

3 năm trước

5 days with Hack The Box Author: Stirring + n3m0 Team: Sp33ch_0f_T1m3 + Anti_Wannaone Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com 1.Authenticator rev_authenticator.zip Thử thách…

Đọc tiếp >>>