Visit by Party chief for Ho Chi Minh City and Politburo member Nguyen Thien Nhan

ADMIN
5:47 23/04/2018
Party chief for Ho Chi Minh City and Politburo member Nguyen Thien Nhan visited the UIT InSec Lab  and CNSC (Certified Network Security Center) on 12th October 2017. The aim of the visit is to understand how UIT and Information Security Lab enables cybersecurity R&D and technology build-ups and translations in academia, industry and agencies with their cybersecurity research environments and outreach activities.The UIT InSec Lab and CNSC team had a meaningful presentation and discussion with Party chief for Ho Chi Minh City and Politburo member Nguyen Thien Nhan on strategies and concepts used through research, tools and process management development, education training and activities.
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA). Chúc mừng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được chấp...
      Sinh viên thực hiện các đề tài NCKH/Đồ án/KLTN tại InSecLab sẽ nhận được nhiều hỗ trợ (như thiết bị, tài nguyên thực hiện, phương pháp phân tích, thực nghiệm, viết tài liệu nghiên cứu) đến từ các Thầy/cô và đội ngũ nghiên cứu viên An toàn...
Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin, bên cạnh đó tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT), tạo điều kiện để phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao...