Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng SDN của InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí “Journal of Information Security and Applications”

RESEARCH CREW
13:39 27/11/2021

Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA).

Chúc mừng nhóm nghiên cứu 𝗜𝗻𝗦𝗲𝗰𝗟𝗮𝗯 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Tạp chí "𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀", nằm trong danh mục SCIE-Q2, với chỉ số Impact Factor 3.872. Tạp chí này được quản lý và ấn hành bởi nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Nó cũng là một tạp chí chuyên ngành hẹp uy tín liên quan đến các công bố thuộc lĩnh vực An toàn, bảo mật thông tin.

Tiêu đề bài báo: "𝗕-𝗗𝗔𝗖: 𝗔 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲𝗱 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗵𝗯𝗼𝘂𝗻𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗗𝗡 𝗨𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻"

Tác giả: 𝗣𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝘂𝘆, 𝗛𝗶𝗲𝗻 𝗗𝗼 𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴, 𝗗𝗼 𝗧𝗵𝗶 𝗧𝗵𝘂 𝗛𝗶𝗲𝗻, 𝗔𝗻𝗵 𝗚𝗶𝗮-𝗧𝘂𝗮𝗻 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻, 𝗩𝗮𝗻-𝗛𝗮𝘂 𝗣𝗵𝗮𝗺.

Nội dung: Bài báo này trình bày một kiến trúc kiểm soát, chứng thực các ứng dụng mạng OpenFlow, với tên gọi là B-DAC, một khuôn khổ dựa trên blockchain để xác thực phi tập trung và kiểm soát truy cập chi tiết cho giao diện Northbound để hỗ trợ quản trị viên quản lý và bảo vệ các tài nguyên quan trọng trong mạng khả lập trình (SDN). Với việc thực thi chính sách nghiêm ngặt, B-DAC có thể thực hiện kiểm soát truy cập phi tập trung cho từng yêu cầu để giữ các ứng dụng mạng OpenFlow được giám sát nhằm ngăn chặn các hoạt động vượt đặc quyền hoặc xung đột chính sách bảo mật. Để chứng minh tính khả thi của phương pháp tiếp cận của mình, nhóm nghiên cứu cũng triển khai một nguyên mẫu (prototype) của khuôn khổ này để đánh giá tác động bảo mật, hiệu quả và hiệu suất thông qua các trường hợp sử dụng điển hình.

Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (An toàn Thông tin và ứng dụng) (JISA) tập trung vào các nghiên cứu ban đầu và các ứng dụng hướng tới thực tiễn có liên quan đến an toàn thông tin và các ứng dụng. JISA thiết lập sự kết nối giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học với các chuyên gia trong ngành bằng cách đưa ra cái nhìn rõ ràng về các vấn đề và thách thức hiện đại trong bảo mật thông tin. Nó cũng giúp định hình các giải pháp khoa học mang đến giá trị "thực tiễn tốt nhất" hứa hẹn. Các chủ đề tập trung chính trong các ấn phẩm của JISA cung cấp sự cân bằng giữa công việc nghiên cứu ban đầu và các phương pháp tiếp cận công nghiệp mang tính sáng tạo của các chuyên gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng trên phạm vi quốc tế về an toàn, bảo mật thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Bài báo nghiên cứu của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin về blockchain và học máy liên kết trong khuyến khích đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học quốc gia REV-ECIT 2021 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành...
Nokia ra mắt nền tảng hỗ trợ chia sẻ, mua bán, hợp tác đào tạo mô hình học máy dựa trên Blockchain và Học liên kết (Federated Learning) Vào tháng 05.2021, Nokia, gã khổng lồ thiết bị viễn thông và điện thoại thông minh Phần Lan đã ra mắt nền...
Chúc mừng nhóm sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, Phan Đặng Trúc Quyên và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in...