Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng SDN của InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí “Journal of Information Security and Applications”

RESEARCH CREW
13:39 27/11/2021

Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA).

Chúc mừng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications", nằm trong danh mục SCIE-Q1, với chỉ số Impact Factor 3.872. Tạp chí này được quản lý và ấn hành bởi nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Nó cũng là một tạp chí chuyên ngành hẹp uy tín liên quan đến các công bố thuộc lĩnh vực An toàn, bảo mật thông tin.

Tiêu đề bài báo: B-DAC: A Decentralized Access Control Framework on Northbound Interface for Securing SDN Using Blockchain

Tác giả: Phan The Duy, Hien Do Hoang, Do Thi Thu Hien, Anh Gia-Tuan Nguyen, Van-Hau Pham

Nội dung: Bài báo này trình bày một kiến trúc kiểm soát, chứng thực các ứng dụng mạng OpenFlow, với tên gọi là B-DAC, một khuôn khổ dựa trên blockchain để xác thực phi tập trung và kiểm soát truy cập chi tiết cho giao diện Northbound để hỗ trợ quản trị viên quản lý và bảo vệ các tài nguyên quan trọng trong mạng khả lập trình (SDN). Với việc thực thi chính sách nghiêm ngặt, B-DAC có thể thực hiện kiểm soát truy cập phi tập trung cho từng yêu cầu để giữ các ứng dụng mạng OpenFlow được giám sát nhằm ngăn chặn các hoạt động vượt đặc quyền hoặc xung đột chính sách bảo mật. Để chứng minh tính khả thi của phương pháp tiếp cận của mình, nhóm nghiên cứu cũng triển khai một nguyên mẫu (prototype) của khuôn khổ này để đánh giá tác động bảo mật, hiệu quả và hiệu suất thông qua các trường hợp sử dụng điển hình.

Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (An toàn Thông tin và ứng dụng) (JISA) tập trung vào các nghiên cứu ban đầu và các ứng dụng hướng tới thực tiễn có liên quan đến an toàn thông tin và các ứng dụng. JISA thiết lập sự kết nối giữa cộng đồng nghiên cứu khoa học với các chuyên gia trong ngành bằng cách đưa ra cái nhìn rõ ràng về các vấn đề và thách thức hiện đại trong bảo mật thông tin. Nó cũng giúp định hình các giải pháp khoa học mang đến giá trị "thực tiễn tốt nhất" hứa hẹn. Các chủ đề tập trung chính trong các ấn phẩm của JISA cung cấp sự cân bằng giữa công việc nghiên cứu ban đầu và các phương pháp tiếp cận công nghiệp mang tính sáng tạo của các chuyên gia và nhà nghiên cứu nổi tiếng trên phạm vi quốc tế về an toàn, bảo mật thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Federated Learning (FL): Khái niệm Các mô hình ML/DL truyền thống thường yêu cầu dữ liệu gốc của người dùng được gửi lên một server trung tâm để train tập trung, điều này gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư (privacy). Do đó, các mô hình hiện nay thường sử...
GIỚI THIỆU VỀ SHARDING Sharding cơ bản là một kĩ thuật chia để trị, thực hiện chia một blockchain lớn thành nhiều shard nhỏ với mục đích tăng throughput của hệ thống (tăng số lượng giao dịch mỗi giây) thông qua việc cố gắng xử lý các giao dịch ở...
Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022 Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡...