Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022

RESEARCH CREW
16:25 26/11/2022

Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022

Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "𝗥𝗜𝗩𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟮 – 𝟭𝟲𝗧𝗛 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗨𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗘𝗦". Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín về lĩnh vực Công nghệ Truyền thông và Điện toán, được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 12.2022.

✍️✍️ Bài báo: "𝐀 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐭𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐄𝐧𝐜𝐫𝐲𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐚 𝐄𝐱𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞"


Tóm tắt: Trong các nền tảng EHR hiện có, chủ sở hữu dữ liệu không có toàn quyền kiểm soát việc truy cập và sử dụng dữ liệu. Trong hầu hết các trường hợp, bản thân chủ sở hữu không tham gia vào việc chia sẻ dữ liệu. Nhưng rõ ràng việc chia sẻ an toàn hồ sơ bệnh án là nhu cầu để bệnh nhân có thể tham khảo hồ sơ sức khỏe của mình từ nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều hệ thống EHR không được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu của bệnh nhân và phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến tính kém hiệu quả và kém thích ứng của các hệ thống này.Những vấn đề này thúc đẩy việc phát triển một nền tảng hữu ích trong việc chuyển đổi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sang một trang mới - lấy bệnh nhân làm trung tâm. Tức là một nền tảng an toàn, minh bạch và nó phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu cho hồ sơ y tế của bệnh nhân. Những yêu cầu này lại vô cùng thích hợp với một xu hướng công nghệ hiện nay - #Blockchain. Đề tài nghiên cứu này đề xuất một khuôn khổ tạo ra một nền tảng phi tập trung có thể lưu trữ hồ sơ y tế của bệnh nhân và bệnh nhân cấp quyền truy cập vào các hồ sơ đó cho các nhà cung cấp hoặc các cá nhân liên quan. Đồng thời, đề tài cũng hướng tới việc giải quyết các vấn đề thách thức của Blockchain cùng các công nghệ sẽ được sử dụng. Mục tiêu chính mà đề tài muốn đạt được sau cùng đó là giải quyết vấn đề bất cân xứng, bất nhất quán thông tin và vi phạm dữ liệu được đề cập ở trên mà hệ thống EHR phải đối mặt.

Abstract: "Sharing medical data can help doctors to give a more rapid and accurate diagnosis of a patient's health problems. However, electronic healthcare records (EHRs) are also considered sensitive data, whose sharing may raise issues of security and privacy for both consumers and providers. Most of the current healthcare systems not only manage their data in centralized databases but also lack protection methods, which makes them vulnerable and targeted for cyberattacks. A vulnerable healthcare system then can lead to the leakage of its managed data and result in serious consequences. The goal of this study is to improve the security and privacy of exchanging EHRs using blockchain technology, IPFS, and attribute-based encryption (ABE). More specifically, to overcome the weakness of centralized storage, the proposed approach uses decentralized databases in its design. We implement a permissioned blockchain network with multiple nodes to ensure the availability and secure data in case of incidents. Additionally, encryption that incorporates the owner's special attributes guarantees data privacy. The proposed system, called BABEHealth, is intended to improve the robustness of healthcare management systems and deal with known security flaws in existing systems for smart healthcare. To evaluate the performance of the proposed system, we consider the latency of transaction creation, the change in data size when applying encryption, and the encryption time with various data quantities."

Thông tin về Hội nghị khoa học quốc tế RIVF

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và năm 2022 là lần tổ chức thứ 16.

TIN LIÊN QUAN
Federated Learning (FL): Khái niệm Các mô hình ML/DL truyền thống thường yêu cầu dữ liệu gốc của người dùng được gửi lên một server trung tâm để train tập trung, điều này gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư (privacy). Do đó, các mô hình hiện nay thường sử...
GIỚI THIỆU VỀ SHARDING Sharding cơ bản là một kĩ thuật chia để trị, thực hiện chia một blockchain lớn thành nhiều shard nhỏ với mục đích tăng throughput của hệ thống (tăng số lượng giao dịch mỗi giây) thông qua việc cố gắng xử lý các giao dịch ở...
Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA). Chúc mừng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được chấp...