Lập trình Blockchain: Ngoài Ethereum còn có những platform nào thực thi smart contracts?

RESEARCH CREW
22:36 22/07/2018

Ethereum (https://www.ethereum.org/) là một nền tảng phi tập trung chạỵ các hợp đồng thông minh (smart contract). Bình thường, khi ký một hợp đồng để trao đổi giá trị kinh tế, chúng ta cần một bên thứ 3 có trách nhiệm hòa giải (ví dụ: Nhà môi giới, Tòa án, Sở đất đai…). Hợp đồng thông minh là một cơ chế trao đổi xác định, được kiểm soát bởi các phương tiện kỹ thuật số mà có thể giúp cho việc thực hiện giao dịch trực tiếp giữa các thực thể mà không cần tin cậy nhau.

Đồng tiền ảo Ethereum (ETH) dĩ nhiên là có một chuỗi Blockchain của riêng nó, khác hẳn với công nghệ của đồng tiền BitCoin. Ethereum sinh ra là để hỗ trợ lưu trữ được SmartContract vào Block. Và hơn thế nữa. Ethereum có các hàm API để phục vụ việc thực hiện đầu vào của SmartContract và tính toán SmartContract xem nó đúng hay sai, và trả tiền cho các bên liên quan.

Ethereum không phải là platform duy nhất cho phép thực hiện smart contracts, có rất nhiều và hằng hà sa số các platform hướng tới việc lập trình smart contract và xây dựng các decentralized applications (ứng dụng phi tập trung). Tiêu biểu là:

LSK: https://docs.lisk.io/docs/the-lisk-protocol

RSK: http://www.rsk.co/

TIN LIÊN QUAN
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật và lập trình viên đầu tư thời gian và công sức để áp dụng  vào trong các ngữ cảnh ứng dụng thực tế khác nhau, Ethereum cùng với ngôn ngữ Solidity là một...
Lỗ hổng bảo mật trong Hợp đồng thông minh  Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là một thiết kế đột phá, cho phép triển khai mọi giao dịch mà không cần bên thứ ba xác nhận. Thiết kế này là một ứng dụng rất hữu ích trên nền tảng Blockchain....
EOS là một nền tảng Blockchain để phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp), tương tự Ethereum. Nó giúp cho việc phát triển DApp dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhóm các dịch vụ, tính năng giống như hệ điều hành và phù hợp cho DApp. Ý...