Giới thiệu Mạng Ethereum Test Net hỗ trợ lập trình Blockchain

RESEARCH CREW
10:15 24/07/2018

Ethereum Test network

Nguồn: https://medium.com/coinmonks/ethereum-test-network-21baa86072fa

https://medium.com/compound-finance/the-beginners-guide-to-using-an-ethereum-test-network-95bbbc85fc1d

 

Ethereum has three test network for developer to develop and to do testing, namely ROPSTEN, KOVAN and RINKEBY.

 

Ropsten

History:

 • Started in November 2016. Named after a subway station in Stockholm.
 • Was DoS attacked in February 2017 which made synching slow and made clients consume a lot of disk space.
 • Was revived in March 2017 and became usable again.

Pros:

Cons:

 • Not immune to spam attacks. Because of this it’s less stable.

Kovan

History:

 • Started in March 2017. Named after a subway station in Singapore.

Pros:

 • Immune to spam attacks (as Ether supply is controlled by trusted parties)

Cons:

 • Not supported in geth.
 • Doesn’t fully reproduce the current production environment as it uses PoA.
 • Ether can’t be mined. It has to be requested from the faucet.

Rinkeby

History:

 • Started in April 2017. Named after a metro station in Stockholm.

Pros:

 • Immune to spam attacks (as Ether supply is controlled by trusted parties)

Cons:

 • Supported by geth only
 • Doesn’t fully reproduce the current production environment as it uses PoA.
 • Ether can’t be mined. It has to be requested from a faucet:
 • https://faucet.rinkeby.io/
TIN LIÊN QUAN
Lỗ hổng bảo mật trong Hợp đồng thông minh  Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là một thiết kế đột phá, cho phép triển khai mọi giao dịch mà không cần bên thứ ba xác nhận. Thiết kế này là một ứng dụng rất hữu ích trên nền tảng Blockchain....
EOS là một nền tảng Blockchain để phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp), tương tự Ethereum. Nó giúp cho việc phát triển DApp dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhóm các dịch vụ, tính năng giống như hệ điều hành và phù hợp cho DApp. Ý...
Lịch sử hình thành Công nghệ blockchain ra đời cùng với bitcoin đã giúp loại bỏ bên thứ ba tin cậy trong các giao dịch tài chính. Nhờ tính năng này, blockchain đã thu hút sự chú ý từ những lĩnh vực khác như: lưu trữ đám mây phi tập...