Giới thiệu Mạng Ethereum Test Net hỗ trợ lập trình Blockchain

RESEARCH CREW
10:15 24/07/2018

Ethereum Test network

Nguồn: https://medium.com/coinmonks/ethereum-test-network-21baa86072fa

https://medium.com/compound-finance/the-beginners-guide-to-using-an-ethereum-test-network-95bbbc85fc1d

 

Ethereum has three test network for developer to develop and to do testing, namely ROPSTEN, KOVAN and RINKEBY.

 

Ropsten

History:

Pros:

Cons:

Kovan

History:

Pros:

Cons:

Rinkeby

History:

Pros:

Cons:

TIN LIÊN QUAN
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật và lập trình viên đầu tư thời gian và công sức để áp dụng  vào trong các ngữ cảnh ứng dụng thực tế khác nhau, Ethereum cùng với ngôn ngữ Solidity là một...
Lỗ hổng bảo mật trong Hợp đồng thông minh  Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là một thiết kế đột phá, cho phép triển khai mọi giao dịch mà không cần bên thứ ba xác nhận. Thiết kế này là một ứng dụng rất hữu ích trên nền tảng Blockchain....
EOS là một nền tảng Blockchain để phát triển các ứng dụng phi tập trung (DApp), tương tự Ethereum. Nó giúp cho việc phát triển DApp dễ dàng hơn bằng cách cung cấp nhóm các dịch vụ, tính năng giống như hệ điều hành và phù hợp cho DApp. Ý...