Tutorials

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỀN TẢNG WANNAGAME

Trong bài viết này, CLB Wanna.W^n sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nền tảng wannaGame với các bước thực hiện như sau: Đăng ký tài khoản Bước 1: Truy cập đường dẫn nền tảng wannaGame: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/ Bước 2: Chọn nút Register Bước 3: Tại màn hình đăng ký,…

Learn More >>>

wannaShare | Writeup BCA CTF 2021 | Re + Pwn

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Reversing Mochi Nishi A Fun Game Challenge File: Game.exe Solve: nguyenguyen753@MochiZou:~/CTF/bcaCtf/RE/aFunGame$ file Game.exe Game.exe: PE32 executable (console) Intel…

Learn More >>>

wannaShare | Writeup picoCTF 2021 | Web + Pwn + Re + Crypto + Forensics

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com picoCTF 2021 được tổ chức từ 16/03 đến 31/03 năm 2021 *GENERAL SKILL> tangiang0812 -Tab, Tab, Attack Trước…

Learn More >>>

wannaShare | Writeup CTF HackTheBox Cyber Apocalypse 2021 | Reverse Engineering + Web Exploitation + Forensics + Hardware

5 days with Hack The Box Author: Stirring + n3m0 Team: Sp33ch_0f_T1m3 + Anti_Wannaone Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com 1.Authenticator rev_authenticator.zip Thử thách…

Learn More >>>

Writeup | 0x41414141 CTF 2021 | Web + Pwn + Crypto

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com WEB author: n3mo #HACKME des của chall như sau, nó nói xạo á chứ mình test thì limit…

Learn More >>>

Writeup | BambooFox CTF 2021 | Reverse engineering

The Wanna.One team shares writeup of some solved Challenges with the purpose of academic exchanges. We always welcome and look forward to comments from any of you via email: wannaone.uit@gmail.com Bamboofox CTF( Sat, 16 Jan. 2021, 09:00 ICT — Mon, 18 Jan. 2021, 09:00 ICT) Re Author: phuonghoang This is…

Learn More >>>

wannaTeam | Tuyển chọn thành viên Cộng đồng Wanna.One | CTF Challenge + Research Challenge | SPRING + SUMMER SEASON 2021

Nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin, bên cạnh đó tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm về An toàn thông tin (ATTT), tạo điều kiện để phát hiện tài năng, tăng cường khả năng giao…

Learn More >>>

Writeup | TetCTF 2021 | Web

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Tác giả: n3mo #HPNY Bài này cung cấp source code, ta thấy eval ở đây, tức là bài…

Learn More >>>

[Writeup] X-MAS CTF 2020 | Web, Pwn, Crypto, Re

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com WEB author: n3mo #PHP-Master Vào bài ta có source code, bài này khá dễ nhưng cũng ngốn của…

Learn More >>>

[Writeup-RE] KAF CTF 2020 (SSE_KEYGENME) x HTB Uni 2020 (my_name_is, Patch_of_the_Ninja)(Bootcamp CTF WannaGame Winter Season Ep. 2-3 )

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Tác giả: phuonghoang SSE_KEYGENME (Mã nguồn) 1. Khởi đầu Bước đầu tiên mình làm là cứ thử kiểm…

Learn More >>>