HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỀN TẢNG WANNAGAME

PHAPHA_JIàN
15:26 23/09/2022

Trong bài viết này, CLB Wanna.W^n sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nền tảng wannaGame với các bước thực hiện như sau:

Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập đường dẫn nền tảng wannaGame: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/

Bước 2: Chọn nút Register

Bước 3: Tại màn hình đăng ký, hoàn thành thông tin, sau đó chọn nút Submit. Lưu ý: Dùng MSSV để đăng ký.

Bước 4: Sau khi hoàn thành thông tin, hệ thống sẽ báo về email. Vui lòng truy cập email để kích hoạt tài khoảnLưu ý: Nếu không nhận được email xác nhận, vui lòng kiểm tra trong mục Spam mail (Junk mail) hoặc yêu cầu gửi lại nếu ở bước trên

Đăng nhập hệ thống:

Bước 1: Truy cập trang hệ thống: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/

Bước 2: Chọn Login, đăng nhập thông tin tài khoản đã được kích hoạt trước đó

Bước 3: Chọn nút Submit

Cách thực hiện bài thi:

Bước 1: Chọn nút Challenges

Bước 2: Trang Challenges sẽ hiện lên các challenges của cuộc thi. Để xem thông tin cụ thể và nộp flag cho Challenges, truy cập vào các ô như bên dưới. Nếu flag đúng, ô sẽ hiện màu xanh.

Ví dụ dưới đây giải một challenge có tên là “I love WannaGame”, challenge này có điểm số là 10, và flag (đáp án) tìm thấy trong phần mô tả của challenge.

Nhập đáp án tìm được và submit. Nếu chính xác sẽ nhận thông báo màu xanh Correct

TIN LIÊN QUAN
Sau 4 buổi học với đa dạng góc nhìn về đề tài, gợi mở nhiều kiến thức liên quan đến An toàn thông tin (ATTT), khoá huấn luyện WannaQuest.Q2023.02 đã tạo tiền đề cho nhiều sinh viên tham gia hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia nghiên...
Thông qua nhiều sự kiện, hoạt động học thuật sôi nổi, WannaQuest được đánh giá cao khi trở lại với mùa thứ 2 với khóa huấn luyện WannaQuest.Q2023.02, một nơi đã trở thành nơi kết nối, giao lưu, tiếp nhận kiến thức An toàn thông tin (ATTT) theo cách cởi...
WannaGame Weekly UTCTF, ångstromCTF, Grey Cat The Flag, ImaginaryCTF, SekaiCTF, Downunder CTF, TeamItaly CTF, CTFZone, Asis Final, SEETF, Bauhinia... UIT Honor dice, Real World, bi0s, Seccon, pbctf, Kalmarctf, hxp, Plaid, m-leCon, HackTM, p4ctf, justCTF, codegate, Google, zer0pts, Defcon, HITCON, Hack.lu, N1CTF, Brics+, 0CTF/TCTF, Balsn, RuCTF (AD), FAUST (AD), saarCTF (AD)......