Thư mời tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin lần 7 năm 2024

NGHIA TO
11:30 24/06/2024

Kính gửi Quý Thầy, Cô,

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 07 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Hoạt động này nằm trong kế hoạch triển khai "Chuỗi báo cáo học thuật các chủ đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin" do Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT - InSecLab) tổ chức năm 2024.

Kính mời quý Thầy Cô quan tâm chủ đề trên cùng tham dự và trao đổi với nhóm nghiên cứu.

Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...