wannaShare | Writeup Google Capture The Flag 2021 | CPP – Reversing

PHAPHA_JIàN
10:32 19/07/2021

Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com

Mochi Nishi - PwN3v3rY7h1nG

Challenge

File: cpp.c

Solve:

Mở file cpp.c thì thấy một đóng code loằng ngoằng ở phía trên hàm main, một hồi tra Google thì biết được đây gọi là preprocessor (Tài liệu tham khảo: https://www.geeksforgeeks.org/preprocessor-works-c/) Tóm tắt lại thì preprocessor là một phần trong chương trình C trước khi đưa vào compiler, nó sẽ chạy trước. Mình thấy có vẻ như không debug được nên mình đã xem sơ qua chương trình thực hiện gì thì mình thấy có 3 phần chính:

TIN LIÊN QUAN
CLB ATTTT Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com PWN pivik simultaneity Reversing the binary int main() { size_t size; char *chunk; setvbuf(stdout, 0, 2, 0);...
Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Category: WEB Author: th13ntc My First Website Bài này điêu toa cực, cần-trôn U lên để Ctr+F được...
Nhóm Wanna.One chia sẻ một số Challenges giải được và việc chia sẻ writeup nhằm mục đích giao lưu học thuật. Mọi đóng-góp ý-kiến bọn mình luôn-luôn tiếp nhận qua mail: wannaone.uit@gmail.com Mochi Nishi - PwN3v3rY7h1nG Challenge File: weather Disclaimer: Bài này lúc thi mình không giải ra, vì lúc...