Nhóm sinh viên lớp ANTT2016 có công trình nghiên cứu về Blockchain được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế RICE-2021

RESEARCH CREW
15:52 26/03/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, Phan Đặng Trúc Quyên và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in Engineering" (RICE2021). Kỷ yếu hội nghị RICE2021 thuộc danh mục hội nghị khoa học uy tín của các danh mục ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Web of Science và Springerlink.

Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh một cách an toàn và đảm bảo quyền riêng tư bằng chuẩn hồ sơ điện tử FHIR và công nghệ Blockchain. Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Cảnh Nhựt và Trúc Quyên (sinh viên ngành An toàn thông tin, lớp ANTT2016) thực hiện nghiêm túc trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ Blockchain tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin.

Hội nghị quốc tế lần thứ sáu về nghiên cứu máy tính thông minh trong lĩnh vực kỹ thuật (RICE-2021) hướng tới việc giới thiệu, đề xuất những phát triển công nghệ quan trọng gần đây và các ứng dụng, hệ thống, công cụ, môi trường và cơ sở hạ tầng dựa trên xu hướng tương lai trong lĩnh vực máy tính và các lĩnh vực liên quan.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu, thầy cô, anh chị PTN đã hướng dẫn..

TIN LIÊN QUAN
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật và lập trình viên đầu tư thời gian và công sức để áp dụng  vào trong các ngữ cảnh ứng dụng thực tế khác nhau, Ethereum cùng với ngôn ngữ Solidity là một...
Thông tin tuyển Thực tập sinh - Nghiên cứu khoa học tại PTN An toàn thông tin Nhóm nghiên cứu #BlockchainE81 - tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSec Lab) cần tuyển SV thực tập/nghiên cứu khoa học, tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học về Giải...
Lỗ hổng bảo mật trong Hợp đồng thông minh  Hợp đồng thông minh (Smart Contract) là một thiết kế đột phá, cho phép triển khai mọi giao dịch mà không cần bên thứ ba xác nhận. Thiết kế này là một ứng dụng rất hữu ích trên nền tảng Blockchain....