Nhóm sinh viên lớp ANTT2016 có công trình nghiên cứu về Blockchain được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế RICE-2021

RESEARCH CREW
15:52 26/03/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, Phan Đặng Trúc Quyên và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in Engineering" (RICE2021). Kỷ yếu hội nghị RICE2021 thuộc danh mục hội nghị khoa học uy tín của các danh mục ISI Proceedings, EI-Compendex, SCOPUS, MetaPress, Web of Science và Springerlink.

Nghiên cứu này tập trung vào việc xây dựng một nền tảng chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh một cách an toàn và đảm bảo quyền riêng tư bằng chuẩn hồ sơ điện tử FHIR và công nghệ Blockchain. Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Cảnh Nhựt và Trúc Quyên (sinh viên ngành An toàn thông tin, lớp ANTT2016) thực hiện nghiêm túc trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ Blockchain tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin.

Hội nghị quốc tế lần thứ sáu về nghiên cứu máy tính thông minh trong lĩnh vực kỹ thuật (RICE-2021) hướng tới việc giới thiệu, đề xuất những phát triển công nghệ quan trọng gần đây và các ứng dụng, hệ thống, công cụ, môi trường và cơ sở hạ tầng dựa trên xu hướng tương lai trong lĩnh vực máy tính và các lĩnh vực liên quan.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu, thầy cô, anh chị PTN đã hướng dẫn..

TIN LIÊN QUAN
Federated Learning (FL): Khái niệm Các mô hình ML/DL truyền thống thường yêu cầu dữ liệu gốc của người dùng được gửi lên một server trung tâm để train tập trung, điều này gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư (privacy). Do đó, các mô hình hiện nay thường sử...
GIỚI THIỆU VỀ SHARDING Sharding cơ bản là một kĩ thuật chia để trị, thực hiện chia một blockchain lớn thành nhiều shard nhỏ với mục đích tăng throughput của hệ thống (tăng số lượng giao dịch mỗi giây) thông qua việc cố gắng xử lý các giao dịch ở...
Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022 Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡...