Hacker có thể tấn công những trang WordPress chưa cấu hình

GIó
14:54 19/06/2018

SonicWall Threat Research Labs đã nhận được những báo cáo của kẻ tấn công nhắm đến những website Wordpress. Kẻ tấn công tìm kiếm 2 cụm từ sau:

Nếu cả hai cụm từ này tồn tại thì có khả năng tìm được những trang web chạy Wordpress mà chưa được cấu hình thích hợp. Trên thực tế, khi thực hiện một tìm kiếm bằng Google Search, chúng ta được kết quả như bên dưới:

Hầu hết những website chứa lỗi này đều trả về kết quả như sau:

Như hình bên trên, chúng ta có thể thấy rằng kẻ tấn công có thể chỉ định bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà họ có quyền kiểm soát. Bước tiếp theo mà kẻ tấn công làm là đặt tài khoản quản trị cao nhất.

Khi kẻ tấn công có quyền kiểm soát trang WordPress đang chạy trong máy chủ đích, họ có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Để tránh mắc phải lỗi cấu hình trên, chúng ta thực hiện xoá những tập tin không cần thiết trong bộ cài đặt Wordpress sau khi cài đặt hoàn tất.

(Theo SonicWall)

TIN LIÊN QUAN
??Với một người có bộ não là kỳ quan thứ 8 của thế giới (nhưng tiếc lại là kỳ quan phi vật thể) như mình thì việc quản lý mật khẩu trở thành nỗi trăn trở mỗi lần điền đến đoạn mật khẩu khi tạo tài khoản. Thấu hiểu sự...
[wanna-Tips] Mã độc Đa hình và Mã độc Siêu hình: Polymorphic Malware vs Metamorphic Malware Mọi người thường nghĩ rằng mã độc đa hình (Polymorphic Malware) và mã độc siêu hình (Metamorphic Malware) là giống nhau - với lí do phổ biến là ở góc nhìn tổng thể chung thì:...
  Hệ thống cloud của Phòng thí nghiệm ATTT được cung cấp nhằm phục vụ công tác học tập, nghiên cứu khoa học về An toàn thông tin của sinh viên, học viên cao học, NCS tại UIT. Để xem được liên kết và đăng ký, vui lòng đăng nhập...