Nhân sự

KS. Nghi Hoàng Khoa

3 năm trước

Android Security Malware Analysis and Detection Web application security Wireless Security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

3 năm trước

Software Defined Networking ML for CyberSecurity Assembly  

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Hoàng Hiển

4 năm trước

Quản trị và bảo mật mạng Software Defined Networking (SDN) Blockchain Virtualized Environment/Cloud Computing

Đọc tiếp >>>

TS. Nguyễn Tấn Cầm

4 năm trước

Malware analysis Sandbox techniques for malware analysis Data leakage detection in Android apps Network security Machine Learning in Malware detection Digital ForensicsIoT Security

Đọc tiếp >>>

TS. Phạm Văn Hậu

4 năm trước

Trưởng Phòng thí nghiệm An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud

Đọc tiếp >>>