Nhân sự

KS. Ngô Đức Hoàng Sơn

10 tháng trước

Federated Learning, XAI, Intrusion Detection System, Malware Detection

Đọc tiếp >>>

CÂU LẠC BỘ AN TOÀN THÔNG TIN WANNA W1N | CLB, ĐỘI, NHÓM CÓ TẠI UIT

12 tháng trước

✅ Câu lạc bộ An toàn Thông tin WannaW1n là một CLB học thuật trực thuộc Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSecLab) được thành lập vào ngày 11.11.2020, là nơi quy tụ những bạn sinh viên có niềm đam mê đặc biệt với An toàn thông tin…

Đọc tiếp >>>

KS. Ngô Khánh Khoa

2 năm trước

Web application security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

CN. Nguyễn Hữu Quyền

2 năm trước

Adversarial learning/AI security (GANs – attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption) ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

KS. Tô Trọng Nghĩa

2 năm trước

Windows Security Malware Analysis and Detection ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

KS. Đoàn Minh Trung

2 năm trước

Android Security Malware Analysis and Detection Digital Forensics ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

ThS. Nghi Hoàng Khoa

5 năm trước

Android Security Malware Analysis and Detection Web application security Wireless Security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Thị Thu Hiền

5 năm trước

Software Defined Networking ML for CyberSecurity Assembly  

Đọc tiếp >>>

ThS. Đỗ Hoàng Hiển

6 năm trước

Quản trị và bảo mật mạng Software Defined Networking (SDN) Blockchain Virtualized Environment/Cloud Computing

Đọc tiếp >>>

TS. Nguyễn Tấn Cầm

6 năm trước

Malware analysis Sandbox techniques for malware analysis Data leakage detection in Android apps Network security Machine Learning in Malware detection Digital Forensics IoT Security

Đọc tiếp >>>