CN. Nguyễn Hữu Quyền

PHAPHA_JIàN
10:28 21/10/2022
  • Adversarial learning/AI security (GANs - attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption)
  • ML/DL for Security
  • Generative Adversarial Networks (GANs)
TIN LIÊN QUAN
Federated Learning, XAI, Intrusion Detection System, Malware Detection
✅ Câu lạc bộ An toàn Thông tin WannaW1n là một CLB học thuật trực thuộc Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSecLab) được thành lập vào ngày 11.11.2020, là nơi quy tụ những bạn sinh viên có niềm đam mê đặc biệt với An toàn thông tin...
Web application security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)