Xây dựng giải pháp giám sát hành vi ứng dụng trên điện thoại Android

RESEARCH CREW
15:48 01/09/2021

A solution for application activity monitoring on Android mobileNguyễn Thị Hồng PhúcVõ Huỳnh Hữu Sang

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng