Xây dựng cơ chế xác thực tin cậy ở kênh giao tiếp Northbound trong mạng SDN

HIEN DO
1:01 21/07/2019
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng