wannaResearch ep.02: SINH VIÊN VÀ CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

RESEARCH CREW
10:26 08/04/2021

[wannaResearch ep.02] SINH VIÊN VÀ CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC

Nằm trong chuỗi sự kiện wannaResearch do Phòng thí nghiệm An toàn thông tin tổ chức, buổi chia sẻ wannaResearch ep.02 sẽ trở lại với chủ đề "SINH VIÊN VÀ CÁCH VIẾT MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC" nhằm định hướng cho các bạn Sinh Viên ngành An toàn thông tin có thể khai thác tối đa kỹ năng "hắc" và kiến thức học được của mình ở Giảng đường Đại học theo cách tiếp cận của một người làm Khoa học.

Với những câu chuyện gần gũi trong quá trình hướng dẫn sinh viên NCKH và giúp Sinh viên gặt hái được những "quả ngọt" từ sớm… các khách mời sẽ mang đến góc nhìn chân thật nhất về quá trình thực hiện nghiên cứu của một sinh viên, cũng những kiến thức và kỹ năng cần thiết nếu muốn theo đuổi mục tiêu sở hữu cho mình một bài báo khoa học.

Nếu bạn muốn chuẩn bị cho một thành tích "đáng nể" về NCKH trong tương lai gần, hãy để lại thông tin đăng ký tại: https://forms.gle/VHWMpEbCRdcWLocb7

TIN LIÊN QUAN
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin, Cao Phan Xuân Quí, Đặng Hồng Quang và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based Adversarial Samples in SDN-enabled network" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa...
Nghiên cứu "Phát sinh dữ liệu đối kháng đánh lừa bộ nhận diện Phishing (lừa đảo) sử dụng GAN", của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế RICE-2021. Chúc mừng nhóm nghiên cứu Phòng thí nghiệm ATTT (InSecLab) đã có công trình...
Chúc mừng nhóm sinh viên Thạch Cảnh Nhựt, Phan Đặng Trúc Quyên và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "A Blockchain-based Secured and Privacy-Preserved Personal Healthcare Record Exchange System" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị quốc tế "Research in Intelligent and Computing in...