Tổng kết khóa huấn luyện wannaQuest Q2023.01

RESEARCH CREW
8:33 22/10/2023

Ngày 20/10/2023, 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐰𝐚𝐧𝐧𝐚𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐐𝟐𝟎𝟐𝟑.𝟎𝟏 đã kết thúc với phần trình bày tổng kết dự án nghiên cứu của 08 nhóm sinh viên với nhiều đề tài ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào trong các bài toán điển hình của An toàn thông tin nói riêng, Công nghệ thông tin nói chung.

Thông qua việc hoàn tất Giai đoạn dự án cuối khóa wannaQuest, các bạn sinh viên của Khóa huấn luyện đáp ứng yêu cầu sẽ được xét tuyển vào TeamQ với vai trò là Thành viên chính thức.

Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết và phấn đấu hết mình cho những mục tiêu sắp tới cùng 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐐 - 𝐂𝐋𝐁 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐧𝐧𝐚.𝐖𝟏𝐧.

Một số hình ảnh khác của buổi tổng kết khóa huấn luyện:

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...