Thông báo lịch báo cáo đồ án chuyên ngành HK II – 2018-2019

RESEARCH CREW
14:23 17/06/2019

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin (UIT InSec Lab) xin thông báo đến các bạn sinh viên có thực đồ án chuyên ngành với các nhóm nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm về lịch báo cáo kết quả Đồ án chuyên ngành (Học kì II năm học 2018-2019) như sau:

Địa điểm: Phòng E8.1, Trường ĐH CNTT

Thông tin các nhóm cần chuẩn bị cho buổi báo cáo:

Thời gian - Lịch báo cáo cụ thể các nhóm xem file đính kèm tại đây.