Thiết kế và hiện thực hóa kênh truyền có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ mạng dùng cho việc giao tiếp với máy chủ lệnh và điều khiển

RESEARCH CREW
9:42 18/07/2020
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng