Thành viên TeamQ – Wanna.W1n tham gia cuộc thi Data For Life 2023 với đề tài: “Hệ thống cảnh báo hành vi giao dịch bất thường”

NGHIA TO
14:23 28/10/2023

Đội UIT_W1_Doppelganger thuộc thành viên team Q, câu lạc bộ Wanna.W1n của Phòng thí nghiệm An toàn thông tin InSecLab đã có bài dự thi trong cuộc thi Data For Life 2023 với hệ thống Insec-SmartBanking giúp phát hiện, cảnh báo hành vi gian lận giao dịch.

Các tính năng của hệ thống Insec-SmartBanking bao gồm:

Đối với hiệu năng hệ thống:

Đối với góc độ người dùng cuối:

(Theo VnExpress: https://vnexpress.net/he-thong-canh-bao-hanh-vi-giao-dich-bat-thuong-4669499.html)

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...