Tấn công đối kháng (adversarial attack) sử dụng mô hình Generative Adversarial Networks (GANs)

HIEN DO
0:32 08/03/2023
TIN LIÊN QUAN