Sinh viên ngành KHMT có bài báo nghiên cứu về ATTT đăng tại Hội nghị NSS 2021

RESEARCH CREW
16:53 11/09/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗖𝗵𝗶́ 𝗩𝘆̃ - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 𝐍𝐒𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲). Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín cao trong lĩnh vực An toàn thông tin (xếp hạng B theo chuẩn ERA).

Thông tin về bài báo như sau:

*Tiêu đề bài báo: " 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗹𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴-𝗯𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗿𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁 𝗼𝗳 𝗜𝗜𝗼𝗧 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀: 𝗣𝗼𝗶𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗲 "

*𝗦𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻:

*𝗚𝗩𝗛𝗗: TS. Phạm Văn Hậu, ThS. Phan Thế Duy

Đây là đề tài nghiên cứu được Chí Vỹ và Hữu Quyền (𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 Khoa học máy tính, 𝐥𝐨̛́𝐩 KHCL2018) thực hiện dưới sự hướng dẫn của 2 thầy trong thời gian 2 bạn tham gia nghiên cứu về công nghệ học máy – trí tuệ nhân tạo, dưới góc nhìn an toàn, bảo mật thông tin tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab).

Nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng phương pháp học liên kết/cộng tác (federated learning - FL) cho các trình phát hiện tấn công mạng (intrusion detection system - IDS) trong ngữ cảnh mạng Vạn vật kết nối công nghiệp (IIoT). Cách tiếp cận học liên kết/cộng tác được sử dụng để đảm bảo giảm thiểu tải lượng dữ liệu khi so sánh với cơ chế thu gom dữ liệu tập trung trong các mô hình huấn luyện truyền thống, do FL huấn luyện mô hình trực tiếp ngay tại mỗi thực thể tham gia. Ngoài ra, phương pháp này cũng đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu mạng vốn được xem là dữ liệu nhạy cảm – rất khó để người sở hữu chấp nhận chia sẻ ra bên ngoài. Do đó, học cộng tác/liên kết giúp khuyến khích các bên tham gia đóng góp vào quá trình đào tạo mô hình phát hiện xâm nhập. Bên cạnh đó, nhóm cũng thực nghiệm tấn công nhiễm độc (poisoning attack) vào các IDS sử dụng cơ chế FL bằng nhiều thủ thuật khác nhau, bao gồm mạng sinh đối kháng (GANs), chiến lược lật nhãn thay đổi mô hình học máy được đào tạo cục bộ. Sau đó, nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm tra – xác thực sự đóng góp của các thực thể/tổ chức/thiết bị tham gia nhằm phòng tránh loại tấn công nhiễm độc vào cơ chế học cộng tác – được biết đến trong trường hợp kẻ xấu có thể cập nhật mô hình đào tạo độc hại cho mô hình tổng hợp.

Hội nghị NSS 2021 là một hội nghị quốc tế thường niên hướng tới những nghiên cứu mới trong trong lĩnh vực Bảo mật Mạng máy tính và hệ thống. Hội nghị sẽ bao gồm các nghiên cứu về tất cả các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn liên quan đến bảo mật mạng và hệ thống, chẳng hạn như xác thực, kiểm soát truy cập, tính khả dụng, tính toàn vẹn, quyền riêng tư, tính bảo mật, độ tin cậy và tính bền vững của hệ thống và mạng máy tính. Mục tiêu của NSS là cung cấp một diễn đàn tiên tiến hàng đầu để thúc đẩy sự tương tác giữa các nhà nghiên cứu và nhà phát triển với cộng đồng bảo mật mạng và hệ thống, đồng thời mang đến cho người tham dự cơ hội tương tác với các chuyên gia trong giới học thuật, công nghiệp và chính phủ.

Hội nghị NSS được xếp hạng B trong các hội nghị uy tín về An toàn thông tin, nó cũng nằm trong danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS. Hội nghị NSS đã trải qua 14 lần tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới: Melbourne, Sapporo, Hong Kong, Helsinki, Đài Bắc, New York, Tây An, Madrid, Milan, Thượng Hải, Đại Liên…. Hội nghị NSS 2021 là lần tổ chức thứ 15, sẽ diễn ra vào ngày 22-24.10.2021 tại Thiên Tân, Trung Quốc.

Thông tin về Hội nghị Khoa học quốc tế NSS 2021 xem tại đây: http://nsclab.org/nss2021/

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu InSecLab, thầy cô, anh chị đã đồng hành với nghiên cứu trong thời gian vừa qua.

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA). Chúc mừng nhóm nghiên cứu 𝗜𝗻𝗦𝗲𝗰𝗟𝗮𝗯 đã có công trình nghiên cứu được chấp...
Bài báo nghiên cứu "ALID-GAN: Phương pháp hỗ trợ học chủ động cho hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng sinh đối kháng" của nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc gia REV-ECIT 2021. Chúc mừng nhóm...
Bài báo nghiên cứu của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin về blockchain và học máy liên kết trong khuyến khích đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học quốc gia REV-ECIT 2021 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành...