Phương pháp chia sẻ bảo mật hồ sơ bệnh án điện tử FHIR bằng Blockchain

RESEARCH CREW
21:52 03/10/2020
TIN LIÊN QUAN