Phân tích pháp chứng ứng dụng TikTok nhằm tìm kiếm các bằng chứng số trên điện thoại thông minh Android

RESEARCH CREW
21:35 05/09/2020

Forensics analysis of TikTok application to seek digital artifacts on Android smartphone

TIN LIÊN QUAN