Nhóm nghiên cứu InSecLab có bài báo đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế về An toàn thông tin – ISPEC 2022

RESEARCH CREW
14:08 31/08/2022

Nhóm nghiên cứu InSecLab có bài báo đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế về An toàn thông tin - ISPEC 2022

Chúc mừng sinh viên ngành Khoa học máy tính, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟳𝘁𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲" - (𝗜𝗦𝗣𝗘𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟮). Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín cao về An toàn thông tin (xếp hạng B theo chuẩn ERA), được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc vào tháng 11.2022.

✍️✍️ Bài báo: " 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗿𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗻-𝗜𝗜𝗗 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗜𝗼𝗧 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀 𝘂𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗱𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴"

🚀 Nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng phương pháp học liên kết/cộng tác (federated learning - FL) cho các trình phát hiện xâm nhập (intrusion detection system - IDS) trong ngữ cảnh mạng Vạn vật kết nối công nghiệp (IIoT). Cách tiếp cận học liên kết/cộng tác được sử dụng để đảm bảo giảm thiểu tải lượng dữ liệu khi so sánh với cơ chế thu gom dữ liệu tập trung trong các mô hình huấn luyện truyền thống, do FL huấn luyện mô hình trực tiếp ngay tại mỗi thực thể tham gia. Ngoài ra, phương pháp này cũng đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu mạng vốn được xem là dữ liệu nhạy cảm – rất khó để người sở hữu chấp nhận chia sẻ ra bên ngoài. Do đó, học cộng tác/liên kết giúp khuyến khích các bên tham gia đóng góp vào quá trình đào tạo mô hình phát hiện xâm nhập. Điểm mới của nghiên cứu là đề tài này sử dụng mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning) và Mạng sinh đối kháng (GANs) để khắc phục hiệu năng kém của mô hình FL-IDS trong các ngữ cảnh dữ liệu không đồng nhất (non-iid) vốn phổ biến trong ngữ cảnh IIoT.

🍀 Hội nghị ISPEC 2022 là một hội nghị quốc tế thường niên hướng tới những nghiên cứu mới trong trong lĩnh vực Bảo mật Mạng máy tính và hệ thống; và các ứng dụng thực tiễn về An toàn thông tin. Hội nghị ISPEC được xếp hạng B trong các hội nghị uy tín về An toàn thông tin, nó cũng nằm trong danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS. Hội nghị ISPEC đã trải qua 16 lần tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới: Singapore, Hàn Châu, Syney, Tây An, Seoul, Quảng Châu, Lan Châu, Phúc Châu, Bắc Kinh, Melbourn, Tokyo, Hong Kong, Kuala Lumpur.... Hội nghị ISPEC 2022 do Đại học Quốc Lập Đông Hoa Đài Loan tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23-25.11.2022 tại Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc.

TIN LIÊN QUAN
Chúc mừng sinh viên ngành An toàn Thông tin, 𝐋𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu về Cơ chế xác thực phi tập trung trong Metaverse được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ...
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗧𝗵𝗶 - 𝗡𝗴𝗼̂ Đ𝘂̛́𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗦𝗼̛𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế...
Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin, Lê Bá Trực và nhóm nghiên cứu 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế SoMET 2022 (The 21th International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools, And Techniques). Đây...