Nhóm nghiên cứu InSecLab có bài báo đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế về An toàn thông tin – ISPEC 2022

RESEARCH CREW
14:08 31/08/2022

Nhóm nghiên cứu InSecLab có bài báo đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế về An toàn thông tin - ISPEC 2022

Chúc mừng sinh viên ngành Khoa học máy tính, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "𝗧𝗵𝗲 𝟭𝟳𝘁𝗵 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝗣𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲" - (𝗜𝗦𝗣𝗘𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟮). Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín cao về An toàn thông tin (xếp hạng B theo chuẩn ERA), được tổ chức tại Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc vào tháng 11.2022.

✍️✍️ Bài báo: " 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗜𝗻𝘁𝗿𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗲𝘁𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗻-𝗜𝗜𝗗 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗜𝗼𝗧 𝗻𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀 𝘂𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗔𝗱𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴"

🚀 Nghiên cứu này tập trung vào việc áp dụng phương pháp học liên kết/cộng tác (federated learning - FL) cho các trình phát hiện xâm nhập (intrusion detection system - IDS) trong ngữ cảnh mạng Vạn vật kết nối công nghiệp (IIoT). Cách tiếp cận học liên kết/cộng tác được sử dụng để đảm bảo giảm thiểu tải lượng dữ liệu khi so sánh với cơ chế thu gom dữ liệu tập trung trong các mô hình huấn luyện truyền thống, do FL huấn luyện mô hình trực tiếp ngay tại mỗi thực thể tham gia. Ngoài ra, phương pháp này cũng đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu mạng vốn được xem là dữ liệu nhạy cảm – rất khó để người sở hữu chấp nhận chia sẻ ra bên ngoài. Do đó, học cộng tác/liên kết giúp khuyến khích các bên tham gia đóng góp vào quá trình đào tạo mô hình phát hiện xâm nhập. Điểm mới của nghiên cứu là đề tài này sử dụng mô hình học tăng cường (Reinforcement Learning) và Mạng sinh đối kháng (GANs) để khắc phục hiệu năng kém của mô hình FL-IDS trong các ngữ cảnh dữ liệu không đồng nhất (non-iid) vốn phổ biến trong ngữ cảnh IIoT.

🍀 Hội nghị ISPEC 2022 là một hội nghị quốc tế thường niên hướng tới những nghiên cứu mới trong trong lĩnh vực Bảo mật Mạng máy tính và hệ thống; và các ứng dụng thực tiễn về An toàn thông tin. Hội nghị ISPEC được xếp hạng B trong các hội nghị uy tín về An toàn thông tin, nó cũng nằm trong danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS. Hội nghị ISPEC đã trải qua 16 lần tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới: Singapore, Hàn Châu, Syney, Tây An, Seoul, Quảng Châu, Lan Châu, Phúc Châu, Bắc Kinh, Melbourn, Tokyo, Hong Kong, Kuala Lumpur....Hội nghị ISPEC 2022 do Đại học Quốc Lập Đông Hoa Đài Loan tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 23-25.11.2022 tại Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc.

TIN LIÊN QUAN
Kính gửi Quý Thầy, Cô, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 04 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: Nội dung báo cáo: "Trình tối ưu hoá...
Kính gửi Quý Thầy, Cô, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (PTN ATTT) kính mời quý Thầy Cô tham dự Buổi báo cáo học thuật An toàn thông tin - Lần 03 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: Nội dung báo cáo: "A FEDERATED INCREMENTAL LEARNING...
🤵🏻 Ojosama! Cũng đã đến giờ đi ngủ rồi. Em lại dùng điện thoại đấy à? Nếu mà ngủ muộn thì da của em sẽ không được đẹp đâu. Thức đêm không hề tốt cho sức khỏe. Nếu mà bây giờ em không ngủ thì… Yare yare! Hãy mau mau...