Nghiên cứu về Cyber Threat Intelligence trong mạng SDN của nhóm sinh viên ngành ATTT được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022

RESEARCH CREW
16:38 26/11/2022

Nghiên cứu về Cyber Threat Intelligence trong mạng SDN của nhóm sinh viên ngành ATTT được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Bùi Công Nguyên Khoa - Tô Thị Mỹ Âu và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "𝗥𝗜𝗩𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟮 – 𝟭𝟲𝗧𝗛 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗨𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗔𝗡𝗗 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗘𝗦". Đây là một trong những hội nghị khoa học uy tín về lĩnh vực Công nghệ Truyền thông và Điện toán, được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HUFLIT) vào tháng 12.2022.

✍️✍️ Bài báo: "𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐀𝐝𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲 𝐢𝐧 𝐒𝐃𝐍-𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐈𝐈𝐨𝐓𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭"


🚀 Abstract: In large-scale networks like the Industrial Internet of Things (IIoT), it is more important to monitor and enforce the security policy within an appropriate time due to the continuous widespread of cyberattacks. This is a tough challenge in traditional network architecture; thus, each network element's network management is unsuitable for a dynamic network with diverse types of devices in IIoT. In this context, Software-Defined Networking (SDN) is considered as enabling technology for flexible network management through programmability from a centralized controller. This work performs an experimental study on applying Cyber Threat Intelligence (CTI) to consecutively update the signatures of malicious actors from threat-hunting organizations to prepare the network defense strategy for IIoT networks. Such intelligence of network defenders from CTI is used as indicators to uncover the presence of malicious actors in the network. They are promptly transformed to security flow rules by the OpenFlow application through the SDN controller. The experimental results on the SDN environment show that this approach can help automatically generate and enforce security policy to protect the large-scale network against adversaries efficiently.

Thông tin về hội nghị RIVF 2022

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 15 lần tổ chức và năm 2022 là lần tổ chức thứ 16.

TIN LIÊN QUAN
Các thành viên TeamQ - CLB Wanna.W1n tham dự Cuộc thi YDCC 2024 - Digital Security Hackathon vào sáng ngày Thứ Bảy, 13/04/2024 tại Đại Học Kinh tế Tp. HCM (UEH). Cuộc thi này được tổ chức bởi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cùng...
Sau 4 buổi học với đa dạng góc nhìn về đề tài, gợi mở nhiều kiến thức liên quan đến An toàn thông tin (ATTT), khoá huấn luyện WannaQuest.Q2023.02 đã tạo tiền đề cho nhiều sinh viên tham gia hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc tham gia nghiên...
𝐀𝐂𝐒𝐂 - 𝐀𝐬i𝐚𝐧 𝐂𝐲𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞 là cuộc thi CTF (Capture The Flag) dành riêng cho các cá nhân dưới 26 tuổi ở khu vực Châu Á. Cuộc thi phục vụ cho việc lựa chọn những người chơi hàng đầu từ các quốc gia thành viên của ACSC để thành...