Nghiên cứu về cơ chế xác thực phi tập trung cho thiết bị thông minh trong Metaverse được hỗ trợ bởi SDN được chấp nhận đăng tại NICS 2022

RESEARCH CREW
9:41 17/09/2022

Chúc mừng sinh viên ngành An toàn Thông tin, 𝐋𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu về Cơ chế xác thực phi tập trung trong Metaverse được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 9 về Khoa học Thông tin và Máy tính (NASFOSTED NICS 2022), được tổ chức tại Đại học Bách Khoa Tp. HCM vào ngày 31.10.2022 sắp tới.

👉👉 Tên Bài báo: “𝐀 𝐁𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧-𝐁𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐒𝐃𝐍-𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞𝐝 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞𝐭𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞”

✍️✍️ Đây là đề tài nghiên cứu được Công Hầu thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu InSecLab trong thời gian bạn tham gia nghiên cứu về công nghệ blockchain và Mã hóa dựa trên thuộc tính - Attribute-based Encryption (ABE), trong bài toán đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống mạng khả lập trình (SDN) tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab).

✍️✍️ Nội dung bài báo: Nổi lên với các tính năng vượt trội trong quản lý mạng, Mạng do phần mềm xác định (SDN) được coi là mô hình linh hoạt và hiệu quả trong bối cảnh thành phố thông minh bao gồm một số lượng lớn các thiết bị không đồng nhất. Trong tầm nhìn mà Metaverse hướng tới, SDN đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối mạng để hỗ trợ trải nghiệm tương tác thông qua các thiết bị thông minh. Nghiên cứu này trình bày về BlockBee, một kiến trúc dựa trên Blockchain để xác thực phi tập trung và kiểm soát truy cập cho các thiết bị thông minh trong mạng hỗ trợ SDN cho ngữ cảnh Metaverse. Với bản chất phân quyền, BlockBee tăng cường ứng dụng Metaverse bằng cách tăng cường bảo mật, độ tin cậy và đáng tin cậy trước khi mọi kết nối được thiết lập.

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về Cyber Threat Intelligence trong mạng SDN của nhóm sinh viên ngành ATTT được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2022 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, Bùi Công Nguyên Khoa...
Công trình nghiên cứu của sinh viên về ứng dụng blockchain và mã hóa ABE vào bài toán chia sẻ dữ liệu y tế được chấp nhận đăng tại RIVF 2022 Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡...
Sinh viên Trường Đại học CNTT - ĐHQG TP.HCM vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2022 Vượt qua 19 đội thi khác của các trường đại học, học viện của 7 nước ASEAN, đội UIT.pawf3ct gồm 4 sinh viên Trường Đại học CNTT -...