Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học liên kết vào việc xây dựng IDS trong mạng khả lập trình (SDN) được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế NICS 2021

RESEARCH CREW
10:20 08/12/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn Thông tin, Trần Văn Hùng, Nguyễn Hồng Hà và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 8 về Khoa học Thông tin và Máy tính (NASFOSTED NICS 2021), được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 12.2021.

Bài báo “Federated Learning-Based Intrusion Detection in SDN-Aware IIoT Networks” được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên ThS.Phan Thế Duy và TS. Phạm Văn Hậu.

Đây là đề tài nghiên cứu được Văn Hùng và Hồng Hà thực hiện dưới sự hướng dẫn của nhóm nghiên cứu InSecLab trong thời gian 2 bạn tham gia nghiên cứu về công nghệ học máy – trí tuệ nhân tạo, quyền riêng tư dữ liệu, trong bài toán đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống mạng tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab).

Tóm tắt bài báo:Đề tài này nghiên cứu áp dụng phương pháp học liên kết/cộng tác (federated learning - FL) cho các trình phát hiện xâm nhập mạng (intrusion detection system - IDS) dựa trên dấu hiệu dị thường trong ngữ cảnh mạng Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT) được hỗ trợ bởi mạng khả lập trình. Cách tiếp cận học liên kết/cộng tác được sử dụng để đảm bảo giảm thiểu tải lượng dữ liệu khi so sánh với cơ chế thu gom dữ liệu tập trung trong các mô hình huấn luyện truyền thống, do FL huấn luyện mô hình trực tiếp ngay tại mỗi thực thể tham gia. Ngoài ra, phương pháp này cũng đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu mạng vốn được xem là dữ liệu nhạy cảm – rất khó để người sở hữu chấp nhận chia sẻ ra bên ngoài. Do đó, học cộng tác/liên kết giúp khuyến khích các bên tham gia đóng góp vào quá trình đào tạo mô hình phát hiện xâm nhập. Việc áp dụng nguyên tắc điều khiển linh hoạt của mạng khả lập trình (SDN), cho phép quản lí điều phối tốt dữ liệu dùng cho quá trình huấn luyện cục bộ trong điều kiện mạng có kích thước lớn với nhiều loại thiết bị đa dạng như Mạng vạn vật kết nối. Tiềm năng ứng dụng của FL trong lĩnh vực Mạng vạn vật kết nối (IoT) là một lĩnh vực nghiên cứu đang nhận được sự quan tâm rộng rãi từ nhiều nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới, ngay cả trong bài toán đảm bảo An toàn thông tin.

Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 8 về Khoa học Thông tin và Máy tính (NASFOSTED NICS 2021) là một diễn đàn quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu, triển khai và các nhà hoạch định chính sách trình bày và thảo luận về những tiến bộ gần đây cũng như hướng đi trong tương lai trong việc giải quyết các thách thức trong lĩnh vực Khoa học Thông tin và Máy tính. NICS được tổ chức hàng năm bởi Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của Việt Nam (NAFOSTED). Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 21-22 tháng 12 năm 2021 tại Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nh

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...