Nghiên cứu “Tăng cường khả năng phát hiện của IDS bằng mẫu sinh đối kháng dựa trên GANs” được chấp nhận tại hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2021

RESEARCH CREW
10:22 10/04/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin, Cao Phan Xuân Quí, Đặng Hồng Quang và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based Adversarial Samples in SDN-enabled network" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "The 15th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies" (RIVF2021).

Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Xuân Quí và Hồng Quang (sinh viên ngành An toàn thông tin, lớp ANTN2017) thực hiện trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ học máy, GANs tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab). Trước đó, công trình nghiên cứu này cũng nhận được đánh giá cao tại các cuộc thi như Giải Nhất Lĩnh vực Công nghệ thông tin Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2020, Nghiên cứu trẻ xuất sắc tại Hội nghị VANJ 2020 (Tokyo, Nhật Bản), Bài báo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia REV-ECIT 2020 (Hà Nội), Hội thảo khoa học An toàn thông tin 2020 của Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng tại Tp. HCM.

Nghiên cứu của nhóm sinh viên trong công bố này tập trung vào việc áp dụng Mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks - GANs), để tiến hành các cuộc tấn công hộp đen - phát sinh ra dữ liệu tấn công cố gắng trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện xâm nhập, tấn công dựa trên máy học. Các IDS này được mô phỏng trong môi trường mạng khả lập trình (Software-defined Networking - SDN). Kết quả của bài báo cho thấy hiệu quả của việc áp dụng GAN trong việc tạo ra các mẫu lưu lượng mạng tấn công (chứa nhiễu) mới có thể trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện tấn công. Các mẫu tấn công mới được phát sinh này được dùng làm tài nguyên cho nghiên cứu cải thiện khả năng phát hiện các biến thể tấn công mạng (tấn công có chứa các thông tin nhiễu) xuất hiện sau này trong hệ thống mạng.

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 14 lần tổ chức và năm 2021 là lần tổ chức thứ 15, sẽ diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn), Hà Nội vào ngày 3-5 Tháng Sáu.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu, thầy cô, anh chị PTN đã hướng dẫn.

TIN LIÊN QUAN
Trải qua một quá trình phấn đấu, các thành viên CLB An toàn Thông tin - UIT đang theo học ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã đạt được những thành tích xuất sắc tại cuộc thi Olympic Mật mã quốc tế NSUCRYPTO...
🎉 Chúc mừng đội W1.Shark gồm các bạn sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã đạt giải ba trong cuộc thi Data For Life 2023! Với đề tài dự thi "Phương pháp phát hiện website lừa đảo dựa trên học sâu...
"𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭: 𝐖𝐡𝐨 𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐒𝐡𝐢𝐧𝐞?" là chương trình được tổ chức bởi Bộ môn An Toàn Thông Tin. Đoàn khoa Mạng máy tính và truyền thông cùng với sự hỗ trợ của Phòng thí nghiệm An toàn thông tin – UIT InSecLab. Chính thức khởi động vòng loại vào...