Nghiên cứu “Tăng cường khả năng phát hiện của IDS bằng mẫu sinh đối kháng dựa trên GANs” được chấp nhận tại hội nghị khoa học quốc tế RIVF 2021

RESEARCH CREW
10:22 10/04/2021

Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin, Cao Phan Xuân Quí, Đặng Hồng Quang và nhóm nghiên cứu InSecLab đã có công trình nghiên cứu "Strengthening IDS against Evasion Attacks with GAN-based Adversarial Samples in SDN-enabled network" được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế "The 15th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies" (RIVF2021).

Đây là đề tài Khóa luận tốt nghiệp được Xuân Quí và Hồng Quang (sinh viên ngành An toàn thông tin, lớp ANTN2017) thực hiện trong thời gian tham gia nghiên cứu về công nghệ học máy, GANs tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab). Trước đó, công trình nghiên cứu này cũng nhận được đánh giá cao tại các cuộc thi như Giải Nhất Lĩnh vực Công nghệ thông tin Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2020, Nghiên cứu trẻ xuất sắc tại Hội nghị VANJ 2020 (Tokyo, Nhật Bản), Bài báo khoa học tại Hội nghị khoa học quốc gia REV-ECIT 2020 (Hà Nội), Hội thảo khoa học An toàn thông tin 2020 của Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng tại Tp. HCM.

Nghiên cứu của nhóm sinh viên trong công bố này tập trung vào việc áp dụng Mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks - GANs), để tiến hành các cuộc tấn công hộp đen - phát sinh ra dữ liệu tấn công cố gắng trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện xâm nhập, tấn công dựa trên máy học. Các IDS này được mô phỏng trong môi trường mạng khả lập trình (Software-defined Networking - SDN). Kết quả của bài báo cho thấy hiệu quả của việc áp dụng GAN trong việc tạo ra các mẫu lưu lượng mạng tấn công (chứa nhiễu) mới có thể trốn tránh và vượt qua các trình phát hiện tấn công. Các mẫu tấn công mới được phát sinh này được dùng làm tài nguyên cho nghiên cứu cải thiện khả năng phát hiện các biến thể tấn công mạng (tấn công có chứa các thông tin nhiễu) xuất hiện sau này trong hệ thống mạng.

Hội nghị RIVF là một hội nghị quốc tế Công nghệ Truyền thông và Điện toán, là sự kiện khoa học quốc tế lớn quy tụ các nhà khoa học, nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán và truyền thông ở Việt Nam và thế giới đồng hành “Nghiên cứu – Đổi mới và Tầm nhìn cho tương lai” (Reseach, Innovation and Vision for the future, viết tắt là RIVF). Hội nghị RIVF được liệt kê vào danh sách các hội nghị uy tín theo đề xuất của SCOPUS and ISI Web of Science. RIVF đã trải qua 14 lần tổ chức và năm 2021 là lần tổ chức thứ 15, sẽ diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn), Hà Nội vào ngày 3-5 Tháng Sáu.

Xin chúc mừng sự cố gắng của các bạn đã được ghi nhận, xin chúc mừng nhóm nghiên cứu, thầy cô, anh chị PTN đã hướng dẫn.

TIN LIÊN QUAN
![]Chúc mừng 11 đề tài NCKH-SV thuộc Nhóm Nghiên cứu InSecLab đã được Nhà trường duyệt để thực hiện trong đợt xét tháng 05 năm 2021. MÔ HÌNH IDS PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG LỚN TRÊN MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: Lê Bá Trực TRÌNH PHÁT HIỆN TẤN...
Chúc mừng 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 và 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗔𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗟𝗲̂ 𝗞𝗵𝗮̆́𝗰 𝗧𝗶𝗲̂́𝗻 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại 𝗧𝗮̣𝗽 𝗰𝗵𝗶́ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿𝘀 & 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆. Tạp chí này là tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực Bảo mật và An toàn...
🎉 🎉 🎉 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin, 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗕𝗮́ 𝗧𝘂𝗮̂𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế SoMET 2021 (The 20th International Conference on Intelligent...