Nghiên cứu của nhóm sinh viên về Truy vấn sự kiện trong video được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế SoICT 2023

NGHIA TO
13:05 24/10/2023

🎉️🎉️🎉Chúc mừng nhóm sinh viên 𝐍𝐠𝐨̂ Đ𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡, 𝐁𝐮̀𝐢 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐀𝐧𝐡, 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜, 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠, là thành viên của 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐐 - 𝐂𝐋𝐁 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐖𝐚𝐧𝐧𝐚.𝐖𝟏𝐧 và 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có bài báo nghiên cứu về 𝐋𝐢𝐟𝐞𝐥𝐨𝐠 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐑𝐞𝐭𝐫𝐢𝐞𝐯𝐚𝐥 (Truy vấn sự kiện trong video) được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế "𝐓𝐡𝐞 𝟏𝟐𝐭𝐡 𝐒𝐲𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐮𝐦 𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐒𝐨𝐈𝐂𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑)".

Bài báo khoa học là kết quả của quá trình nghiên cứu và xây dựng giải pháp truy vấn hiệu quả thông tin sự kiện cuộc sống thường nhật từ dữ liệu video trong Hội thi Thử thách trí tuệ nhân tạo Tp. HCM năm 2023 (AI Challenge 2023). Đây là thành quả đáng khích lệ bước đầu của các Thành viên TeamQ khi thực hiện những nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật về các ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực đời sống tại Phòng thí nghiệm An toàn thông tin (InSecLab) thông qua Khóa huấn luyện WannaQuest Q2023.1 vừa qua.

✅ Thông tin về bài báo khoa học:

Tên bài báo:

Sinh viên thực hiện:

✅ Thông tin chung về Hội nghị:

SoICT 2023 là hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng: Nền tảng AI và Dữ liệu lớn, Các công nghệ mạng và truyền thông, Xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ kỹ thuật số, An toàn thông tin, Truy vấn Thông tin sự kiện từ Video.

Hội nghị SoICT 2023 sẽ diễn ra tại Tp. HCM do Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp. HCM, Laboratory Informatics, Modelling and Optimisation System (LIMOS), The French National Centre for Scientific Research (CNRS) và Viện nghiên cứu cao cấp về toán phối hợp tổ chức vào ngày 07-08.12.2023.

✅ Abstract:

"In the world today, exploring information has become a critical part of modern life. As a result, search engines have shown their ability to enhance the knowledge-seeking process. However, these search engines still focus on searching for websites or images. The capacity to find information in videos is extremely needed to experiment and study more in order to improve the power of search engines. In this study, we investigate the potentiality of in-video information search engines by introducing BlazeSearch, a multimodal search engine designed to search frames of video with simple input text. By leveraging the OpenCLIP model, which is superior for the image-text retrieval task, our search engine can be guaranteed reliability and accuracy. Furthermore, we optimize the searching speed and provide an easy-to-use, fully functional user interface for BlazeSearch, which can help users have a pleasant experience. "

👉 Link hội nghị: https://soict.org/submission/paper-submission/

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...