Lưu trữ đám mây của Google được tăng cường với dịch vụ NAS

GIó
9:14 02/07/2018

Google đang thêm vào các tùy chọn lưu trữ đám mây của mình với sự ra mắt của một dịch vụ lưu trữ trên mạng (NAS) được gọi là Google Cloud Filestore. Ngoài ra, Los Angeles là nơi mới cho Google Cloud Platform ở Mỹ.

Google đang bổ sung vào danh mục lưu trữ đám mây của mình với sự ra mắt của dịch vụ lưu trữ mạng (NAS).

Google Cloud Filestore là bộ nhớ quản lý tập tin cho các ứng dụng yêu cầu giao diện hệ thống tập tin và hệ thống chia sẻ tập tin dữ liệu. Nó cho phép người dùng quản lý NAS với các phiên bản Google Compute Engine và Kubernetes Engine của họ, hứa hẹn thông lượng cao, độ trễ thấp và IOPS cao.

Tùy chọn NAS sẽ mang lại khả năng lưu trữ tập tin cho Google Cloud Platform cho lần đầu tiên. Danh mục lưu trữ đám mây của Google đã bao gồm Persistent Disk (một dịch vụ của Google), dịch vụ lưu trữ khối trên mạng và Google Cloud Storage, một hệ thống phân tán để lưu trữ đối tượng. Cloud Filestore đáp ứng nhu cầu công việc thao tác trên tập tin, theo lời của Dominic Preuss, giám đốc quản lý sản phẩm tại Google Cloud.

“Bạn chỉ có thể đính kèm một máy ảo vào Google Persistent Disk. Với bộ lưu trữ đối tượng [Google Cloud Storage], bạn có thể có nhiều thứ đọc nó, nhưng nó không có nghĩa giao dịch của một hệ thống tập tin. Cloud Filestore là trung gian của hai loại: bạn có thể có nhiều máy ảo nói chuyện với nó và nó có các thuộc tính giao dịch của một hệ thống tập tin.”

Để giúp các công ty di chuyển dữ liệu vào bộ lưu trữ trên đám mây dễ dàng hơn, Google cũng đã công bố tính khả dụng của Transfer Appliance. Máy chủ lưu trữ được thiết kế để chuyển một lượng lớn dữ liệu ra khỏi các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp và vào đám mây của Google.

Google đưa thiết bị đến các chỗ của khách hàng nơi dữ liệu được truyền ở tốc độ cao vào thiết bị trước khi được gửi lại cho Google để hoàn tất việc chuyển dữ liệu sang hệ thống lưu trữ của khách hàng trong đám mây của Google. (AWS Snowball là phiên bản của Amazon về một thiết bị tương tự.) Google đã chia sẻ những chi tiết đầu tiên về Transfer Appliance của họ vào mùa hè năm ngoái và giờ đây nó đã có ở Hoa Kỳ.

Transfer Appliance nhắm đến các công ty muốn chuyển một lượng lớn dữ liệu sang Google Cloud Platform và không muốn dựa vào các liên kết mạng truyền thống. Google khuyên bạn nên vận hơn 20TB dữ liệu hoặc dữ liệu trong hơn một tuần để tải lên.

Hoàn thiện tin tức của Google là sự ra mắt của khu vực đám mây mới nhất ở Los Angeles. LA là nơi thứ năm của Hoa Kỳ trong mạng nền tảng đám mây toàn cầu của Google và nơi thứ 17 trên toàn thế giới.

(Theo NetworkWorld)

TIN LIÊN QUAN
Chúc mừng sinh viên ngành An toàn Thông tin, 𝐋𝐞̂ 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu về Cơ chế xác thực phi tập trung trong Metaverse được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ...
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin - Khoa Mạng máy tính & Truyền thông, 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗧𝗵𝗶 - 𝗡𝗴𝗼̂ Đ𝘂̛́𝗰 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗦𝗼̛𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế...
Nhóm nghiên cứu InSecLab có bài báo đăng tại Hội nghị khoa học quốc tế về An toàn thông tin - ISPEC 2022 Chúc mừng sinh viên ngành Khoa học máy tính, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng...