Kết quả xét duyệt đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học về An toàn thông tin đợt 1-2019

RESEARCH CREW
10:28 18/06/2019

Các bạn sinh viên thân mến,

Kết quả của đợt xét đề tài NCKH-SV cấp trường năm 2019 đã được công bố. Tổng cộng có 47 đề tài NCKH đăng ký trong đợt này. Sau quá trình đánh giá của 2 phản biện, các đề tài có điểm TB >=70 sẽ được công nhận là ĐẠT. Tổng cộng có 40/47 đề tài được xét duyệt và công nhận trong đợt này.

Trong đó, Khoa Mạng máy tính và truyền thông có tổng cộng 16 đề tài được duyệt, chiếm 40% (16/40 đề tài).

 

 

Các đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học về An toàn thông tin (thực hiện với các nhóm nghiên cứu của PTN ATTT) được duyệt trong đợt này như sau:

 1. PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN NHẬN DỮ LIỆU BẰNG SÓNG ÂM VƯỢT QUA HỆ THỐNG AIR-GAP - Chủ nhiệm đề tài: NGÔ TRỌNG HIẾU
 2. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG THU THẬP PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC DIONAEA - Chủ nhiệm đề tài: VÕ HUY PHƯƠNG
 3. PHÁT HIỆN VÀ NGĂN CHẶN TẤN CÔNG TOPOLOGY POISONING VÀO HTS VÀ LDS TRONG SDN - Chủ nhiệm đề tài:: PHẠM NGUYỄN TẤN LỰC
 4. MÔ PHỎNG VÀ PHÁT HIỆN TẤN CÔNG LFA TRONG MÔI TRƯỜNG SDN - Chủ nhiệm đề tài: HOÀNG HIỆP
 5. CƠ CHẾ GIAO TIẾP EAST-WEST TIN CẬY TRONG MÔ HÌNH MẠNG SDN CÓ NHIỀU BỘ ĐIỀU KHIỂN - Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN ĐỨC HUY
 6. PHÁT HIỆN PHẦM MỀM ĐỌC HẠI KHÔNG XÁC ĐỊNH SỬ DỤNG MÁY HỌC - Chủ nhiệm đề tài: LÊ KHẮC TIẾN
 7. CƠ CHẾ XÁC THỰC TÍNH HỢP LỆ CỦA QUY LUẬT LUỒNG TRONG MẠNG SDN - Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN VĂN CUNG
 8. PHÁT HIỆN VÀ NHẬN DẠNG CÁC BIẾN THỂ CỦA MÃ ĐỘC - Chủ nhiệm đề tài: NGÔ VĂN TÚ
 9. TĂNG CƯỜNG TÍNH MINH BẠCH, CÔNG BẰNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG TÁC QUYỀN ÂM NHẠC BẰNG BLOCKCHAIN - Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN HOÀNG HẢI
 10. PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT CÁC TẬP TIN LOG PHỤC VỤ PHÁP CHỨNG SDN BẰNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN - Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN BÁ KHÁNH
 11. CƠ CHẾ QUYẾT ĐỊNH CÂN BẰNG TẢI GIỮA CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG MÔ HÌNH SDN PHÂN TÁN - Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH PHÚ QUÍ

Các bạn sinh viên xem kết quả xét duyệt tại đây và danh sách đề tài NCKH của Khoa mạng máy tính và truyền thông tại file đính kèm và bắt đầu thực hiện đề tài để đạt được kết quả như mong muốn.

Thân ái,