Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

RESEARCH CREW
11:18 05/07/2021

![]Chúc mừng 11 đề tài NCKH-SV thuộc Nhóm Nghiên cứu InSecLab đã được Nhà trường duyệt để thực hiện trong đợt xét tháng 05 năm 2021.

 1. MÔ HÌNH IDS PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG LỚN TRÊN MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: Lê Bá Trực
 2. TRÌNH PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DỰA TRÊN HỌC CỘNG TÁC TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN HỒNG HÀ
 3. ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ CHO MÔ HÌNH HỌC CỘNG TÁC TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH NHẬT HÀO
 4. HỆ THỐNG XÁC THỰC VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP THIẾT BỊ TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH DỰA TRÊN BLOCKCHAIN. Chủ nhiệm đề tài: LÊ CÔNG HẦU
 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN MỐI ĐE DỌA PHỤC VỤ NGĂN CHẶN TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TÔ THỊ MỸ ÂU
 6. ĐẦU ĐỘC HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP BẰNG MÔ HÌNH MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC CỘNG TÁC. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN ĐỨC LƯƠNG
 7. NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG VÀ CHUỖI DỊCH VỤ MẠNG ẢO DỰA TRÊN NFV. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH ĐỨC DUY
 8. CƠ CHẾ XÁC THỰC PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN BLOCKCHAIN CHO TÁC VỤ QUẢN LÝ AN NINH MẠNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN NGUYỄN QUỐC TUẤN
 9. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI BẪY VÀ PHÒNG THỦ DI CHUYỂN MỤC TIÊU GIẢM THIỂU TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: ĐÀO PHƯƠNG NAM
 10. PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY CHO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÊN CÁC TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG. Chủ nhiệm đề tài: TRƯƠNG DUY NHẤT
 11. NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC TRANG WEB LỪA ĐẢO SỬ DỤNG MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG.

Thông báo chi tiết kết quả xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-ket-qua-xet-duyet-de-tai-nckh-sv-dot-1-nam-2021

TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu về ứng dụng của blockchain trong đảm bảo an toàn cho mạng khả lập trình của nhóm nghiên cứu InSecLab được chấp nhận đăng tại Tạp chí "Journal of Information Security and Applications" (JISA). Chúc mừng nhóm nghiên cứu 𝗜𝗻𝗦𝗲𝗰𝗟𝗮𝗯 đã có công trình nghiên cứu được chấp...
Bài báo nghiên cứu "ALID-GAN: Phương pháp hỗ trợ học chủ động cho hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng sinh đối kháng" của nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học quốc gia REV-ECIT 2021. Chúc mừng nhóm...
Bài báo nghiên cứu của nhóm sinh viên ngành Công nghệ thông tin về blockchain và học máy liên kết trong khuyến khích đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học quốc gia REV-ECIT 2021 Chúc mừng nhóm sinh viên ngành...