Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

RESEARCH CREW
11:18 05/07/2021

![]Chúc mừng 11 đề tài NCKH-SV thuộc Nhóm Nghiên cứu InSecLab đã được Nhà trường duyệt để thực hiện trong đợt xét tháng 05 năm 2021.

 1. MÔ HÌNH IDS PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG LỚN TRÊN MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: Lê Bá Trực
 2. TRÌNH PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DỰA TRÊN HỌC CỘNG TÁC TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN HỒNG HÀ
 3. ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ CHO MÔ HÌNH HỌC CỘNG TÁC TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH NHẬT HÀO
 4. HỆ THỐNG XÁC THỰC VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP THIẾT BỊ TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH DỰA TRÊN BLOCKCHAIN. Chủ nhiệm đề tài: LÊ CÔNG HẦU
 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN MỐI ĐE DỌA PHỤC VỤ NGĂN CHẶN TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TÔ THỊ MỸ ÂU
 6. ĐẦU ĐỘC HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP BẰNG MÔ HÌNH MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC CỘNG TÁC. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN ĐỨC LƯƠNG
 7. NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG VÀ CHUỖI DỊCH VỤ MẠNG ẢO DỰA TRÊN NFV. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH ĐỨC DUY
 8. CƠ CHẾ XÁC THỰC PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN BLOCKCHAIN CHO TÁC VỤ QUẢN LÝ AN NINH MẠNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN NGUYỄN QUỐC TUẤN
 9. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI BẪY VÀ PHÒNG THỦ DI CHUYỂN MỤC TIÊU GIẢM THIỂU TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: ĐÀO PHƯƠNG NAM
 10. PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY CHO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÊN CÁC TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG. Chủ nhiệm đề tài: TRƯƠNG DUY NHẤT
 11. NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC TRANG WEB LỪA ĐẢO SỬ DỤNG MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG.

Thông báo chi tiết kết quả xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-ket-qua-xet-duyet-de-tai-nckh-sv-dot-1-nam-2021

TIN LIÊN QUAN
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành 𝗔𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻, 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗛𝗮̀𝗼, 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗠𝗶𝗻𝗵 𝗖𝗵𝘂̉ và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được thông báo chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 𝐍𝐒𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐚𝐧𝐝...
Chúc mừng nhóm sinh viên ngành Khoa học máy tính, 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗖𝗵𝗶́ 𝗩𝘆̃ - 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝘂̛̃𝘂 𝗤𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 và 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 𝐍𝐒𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏 (𝟏𝟓𝐭𝐡 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦...
Chúc mừng 𝗻𝗵𝗼́𝗺 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̛́𝘂 𝐈𝐧𝐒𝐞𝐜𝐋𝐚𝐛 và 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝗻𝗵 𝗔𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗟𝗲̂ 𝗞𝗵𝗮̆́𝗰 𝗧𝗶𝗲̂́𝗻 đã có công trình nghiên cứu được chấp nhận đăng tại 𝗧𝗮̣𝗽 𝗰𝗵𝗶́ 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿𝘀 & 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆. Tạp chí này là tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực Bảo mật và An toàn...