Kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2021

RESEARCH CREW
11:18 05/07/2021

![]Chúc mừng 11 đề tài NCKH-SV thuộc Nhóm Nghiên cứu InSecLab đã được Nhà trường duyệt để thực hiện trong đợt xét tháng 05 năm 2021.

 1. MÔ HÌNH IDS PHÂN TÍCH LƯU LƯỢNG LỚN TRÊN MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: Lê Bá Trực
 2. TRÌNH PHÁT HIỆN TẤN CÔNG DỰA TRÊN HỌC CỘNG TÁC TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: NGUYỄN HỒNG HÀ
 3. ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ CHO MÔ HÌNH HỌC CỘNG TÁC TRONG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH NHẬT HÀO
 4. HỆ THỐNG XÁC THỰC VÀ KIỂM SOÁT TRUY CẬP THIẾT BỊ TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH DỰA TRÊN BLOCKCHAIN. Chủ nhiệm đề tài: LÊ CÔNG HẦU
 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN MỐI ĐE DỌA PHỤC VỤ NGĂN CHẶN TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TÔ THỊ MỸ ÂU
 6. ĐẦU ĐỘC HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP BẰNG MÔ HÌNH MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC CỘNG TÁC. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN ĐỨC LƯƠNG
 7. NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG VÀ CHUỖI DỊCH VỤ MẠNG ẢO DỰA TRÊN NFV. Chủ nhiệm đề tài: HUỲNH ĐỨC DUY
 8. CƠ CHẾ XÁC THỰC PHI TẬP TRUNG DỰA TRÊN BLOCKCHAIN CHO TÁC VỤ QUẢN LÝ AN NINH MẠNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: TRẦN NGUYỄN QUỐC TUẤN
 9. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI BẪY VÀ PHÒNG THỦ DI CHUYỂN MỤC TIÊU GIẢM THIỂU TẤN CÔNG TRONG MẠNG KHẢ LẬP TRÌNH. Chủ nhiệm đề tài: ĐÀO PHƯƠNG NAM
 10. PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY CHO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP TRÊN CÁC TẬP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG. Chủ nhiệm đề tài: TRƯƠNG DUY NHẤT
 11. NÂNG CAO KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CÁC TRANG WEB LỪA ĐẢO SỬ DỤNG MẠNG SINH ĐỐI KHÁNG.

Thông báo chi tiết kết quả xem tại: https://khcn.uit.edu.vn/thong-bao-danh-sach-ket-qua-xet-duyet-de-tai-nckh-sv-dot-1-nam-2021

TIN LIÊN QUAN
⭐ Với tinh thần tạo ra một cộng động lành mạnh cho các bạn sinh viên có tài năng về các lĩnh vực nghệ thuật, nơi mà tất cả mọi người đều có cơ hội gắn kết và thể hiện hết sức tài năng của mình mà không có sự...
✨✨ 𝐖𝐚𝐧𝐧𝐚𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 là một cuộc thi học thuật dành cho các bạn sinh viên có đam mê với lĩnh vực An toàn thông tin. Cuộc thi không chỉ tuyên truyền, nâng cao ý thức và trách nhiệm về ATTT, mà còn tạo điều kiện để phát hiện tài năng,...
Chúc mừng Đội VulnSense thuộc 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐐 - 𝐂𝐋𝐁 𝐖𝐚𝐧𝐧𝐚.𝐖𝟏𝐧 đạt Giải Ba lĩnh vực Công nghệ Thông tin trong 𝐕𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 25 năm 𝟐𝟎𝟐𝟑 với đề tài: "Phát hiện lỗ hổng bảo mật trên hợp đồng thông...