K14 chia sẻ về cuộc thi CTF đầu tiên kỳ 3: Những bài tập làm quen với CTF mảng Forensics

PHAPHA_JIàN
11:21 01/12/2020
  • Đây chỉ là những challenges đơn giản mà mình đã tổng hợp để các bạn có thể hiểu sơ qua những gì mà khi chơi mảng Forensics phải làm.
  • Và từ những cái cơ bản này các bạn có thể đi sâu hơn để trở thành Main Forensics nhé!
  • Con đường nào cũng phải cần kiên trì, kết quả bạn nhận lại được sẽ tỉ lệ thuận với số lượng mồ hôi, thời gian, công sức bạn làm việc đó. CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Author: St1rr1ng

Forensics Concept: 

Có thể bao gồm phân tích định dạng tệp, ghi mật mã, phân tích kết xuất bộ nhớ hoặc phân tích thu thập gói mạng. Bất kỳ thách thức nào để kiểm tra và xử lý một phần thông tin ẩn trong các tệp dữ liệu tĩnh (trái ngược với các chương trình thực thi hoặc máy chủ từ xa) có thể được coi là một thách thức của Pháp chứng.

Tools

split, pdfinfo, pdfimages, pdfcrack, pdfdetach, Keepass, Magic Numbers, hexed.it, foremost, binwalk, Repair image online tool, photorec, TestDisk, pngcheck, pngcsum, Registry Dumper, Dnscat2, pefile, Wireshark, Network Miner, PCAPNG, tcpflow, PcapXray, qpdf, Audacity, sonic visualiser, ffmpeg strings, file, grep, scalpel, bgrep, hexdump, xxd, base64, xplico framework, zsteg, gimp, Memory dump - volatility, ethscan, and many more.

stego-toolkit

Sau đây mình sẽ chia sẽ một số EX cho các bạn chơi mảng Forensics theo từng dạng thông qua các challenges mình đã giải

1. Image file format analysis

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

screenshoot

Flag: flag(xxx)

2. Network Forensics

Challenge:

We found this packet capture Recover the flag. You can also find the file in /problems/shark-on-wire-1_0_13d709ec13952807e477ba1b5404e620.

screenshoot

screenshoot

Flag: picoCTF{xxx}

3. File header analysis

NaCTF Turnips 2

screenshoot

Link download challenges

HINT: File headers are important, aren't they?

kali@kali:~/Desktop/CTF$ hexedit file.txt

screenshoot

screenshoot

screenshoot

Flag: nactf{xxx}

4. Sound File

Can you find flag? sound.wav

screenshoot