Hoàng Hiệp

RESEARCH CREW
15:21 18/06/2021

ANTN2016

TIN LIÊN QUAN
Tải mẫu xác nhận thực tập tại đây
✨ Nhằm khởi động một năm học mới đầy sôi động cho sinh viên mới bắt đầu tìm hiểu về bảo mật thuộc trường đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, Phòng thí nghiệm An toàn thông tin - UIT InSecLab quyết định tổ chức cuộc thi cho sinh viên...