Hoàn thành giai đoạn 1 – Khóa huấn luyện wannaQuest 2023: “Machine Learning For Cybersecurity Arsenal”

RESEARCH CREW
16:32 13/08/2023

Ngày 11.08.2023, Khóa huấn luyện wannaQuest 2023: “Machine Learning For Cybersecurity Arsenal” đã hoàn tất Giai đoạn 1 - Giai đoạn huấn luyện trực tiếp (Hands-on Training)thông qua 09 buổi học về các chủ đề khác nhau trong việc Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào An toàn thông tin.

Sau khi kết thúc 09 buổi huấn luyện trực tiếp, các bạn sinh viên tham gia sẽ tiếp tục bước sang Giai đoạn 2 - Thực hiện dự án (Final Project) qua các chủ đề thực tế trong lĩnh vực an toàn thông tin: An toàn phần mềm, Phát hiện mã độc, Phát hiện lừa đảo, Phát hiện rủi ro tấn công mạng, Phát hiện lỗ hổng trên hợp đồng thông minh .... Trong giai đoạn này, các nhóm dự án sẽ thực hiện nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức đã học trong giai đoạn 01 để giải quyết một số thách thức điển hình trong các bài toán An toàn, bảo mật thông tin trên không gian mạng.

WannaQuest 2023: Machine Learning For Cybersecurity Arsenal là khóa training kết hợp 2 hình thức Offline và Online nhằm cung cấp kiến thức nền tảng học máy áp dụng trong an ninh mạng, giúp các bạn sinh viên tiếp cận với một trong những hướng nghiên cứu khoa học rất hot hiện nay. Qua khóa training, UIT InSecLab sẽ tuyển thành viên chủ chốt cho Team Q (The Cyber Quest) thuộc CLB ATTT Wanna.W1n với mục tiêu phát triển nhóm nghiên cứu từ các tài năng trẻ, cũng như tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu An toàn thông tin.

Được biết trước đó UIT InSecLab cũng đã tổ chức khoá huấn luyện an toàn thông tin WannaKnight: WickedCrown Operation, khóa học kéo dài khoảng 5 tháng nhằm giúp các bạn có khả năng học tập và rèn luyện an toàn thông tin, đồng thời giúp tụi mình có thể tìm kiếm nhân tài trên nhiều lĩnh vực để trở thành thành viên Team K (The Cyber Kningt) của câu lạc bộ.

TIN LIÊN QUAN
🎉🎉🎉Chúc mừng sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024, diễn...
🎉🎉🎉Chúc mừng nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (Khoa Mạng máy tính và truyền thông) cùng nhóm nghiên cứu InSecLab đã có bài báo nghiên cứu được chấp nhận đăng tại hội nghị khoa học quốc tế International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition – MAPR 2024,...
✨✨ CHÚC MỪNG NGUYỄN PHÚC CHƯƠNG & PHẠM THÀNH THÁI – SINH VIÊN NGÀNH ATTT, KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÃ CÓ BÀI NGHIÊN CỨU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ IEEE ACCESS (Q1). Vừa qua, tạp chí IEEE Access (tạp chí thuộc nhóm Q1 – top...