Hệ thống bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư trong trao đổi hồ sơ sức khoẻ cá nhân dựa trên Blockchain

HIEN DO
9:46 27/12/2021
TIN LIÊN QUAN
Nghiên cứu phương pháp đánh giá tính bền vững của trình phát hiện mã độc học máy thông qua cơ chế phát sinh mẫu mã độc đối kháng