TS. Phạm Văn Hậu

ADMIN
16:33 23/04/2018
  • Trưởng Phòng thí nghiệm
  • An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống
  • ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud
TIN LIÊN QUAN
Android Security Malware Analysis and Detection Web application security Wireless Security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)
Software Defined Networking ML for CyberSecurity Assembly  
Quản trị và bảo mật mạng Software Defined Networking (SDN) Blockchain Virtualized Environment/Cloud Computing