TS. Phạm Văn Hậu

ADMIN
16:33 23/04/2018
  • Trưởng Phòng thí nghiệm
  • An ninh thông tin (ANTT) mạng và hệ thống
  • ANTT liên quan đến Xử lý dữ liệu lớn trên Cloud
TIN LIÊN QUAN
Web application security ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)
Adversarial learning/AI security (GANs - attacks targeting ML models) & AI Privacy (federated learning & homomorphic encryption) ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)
Windows Security Malware Analysis and Detection ML/DL for Security Generative Adversarial Networks (GANs)